Haku

1/18/81

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 1/18/81

Ratkaisu annettu: 05.03.1981

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta asiassa, jossa muovimattorullat ovat kuljetuksen aikana vaurioituneet. Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Kuljetusliike X on kuljettanut tukkuliike Y:ltä Helsingistä Z Oy:lle Vaasaan 73 rullaa erilaisia muovimattoja. Vastaanottajan luona osa rullista todettiin kolhiintuneiksi ja lytyssä oleviksi. Vakuutusyhtiö B on torjunut tavaravakuutuksen antajan, vakuutusyhtiö A:n takaisinhakuvaatimuksen.

Vakuutusyhtiö A on pitänyt kuljetuksen suorittajaa vastuussa sattuneesta vahingosta, koska rahdinkuljettaja ei ole tehnyt tiekuljetussopimuslain mukaista varaumaa puutteellista pakkausta koskevan väitteen tueksi.

Vakuutusyhtiö B on todennut saamiensa selvitysten mukaan alimpien mattorullien painuneen päällä olevien rullien painosta. Tämän seurauksena osa rullista on hankautunut auton laitoja vasten, jolloin niiden pintaan on tullut reikiä. Vahingot ovat syntyneet normaalisti sujuneen kuljetuksen aikana ja niiden syynä on ollut puutteellinen suojapäällys ja lisäksi rullien sisältä tukea antavan pakkausmateriaalin puuttuminen. Tiekuljetussopimuslain mukaan kuljetuksen suorittajaa ei voida pitää vastuussa puutteellisesta pakkaustavasta johtuneesta vahingosta. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö B on evännyt korvauksen kuljetusliike X:n vakuutuksen perusteella.

Tukkuliike Y on todennut, että mattolähetyksen rullat oli pakattu tehtaan D standardipakkauksiin; joissa rullien päissä olevat suojalevyt estävät pään rikkoutumisen ja rullan sisällä oleva tukiputki estää litistymiset ja taipumiset. Lisäksi rullan pinta oli suojattu vahvistetulla voimapaperilla. Tehtaan käyttämä pakkaustapa on todettu parhaaksi mahdolliseksi tavaran kuljetuksen onnistumisen kannalta. Myös muut vastaavantyyppisten mattojen valmistajat käyttävät samanlaista pakkaustapaa. Mattojen päällekkäin lastaaminen kuuluu myös normaaliin kuljetuskäytäntöön ja vaurioita on esiintynyt ainoastaan, jos lastaus on suoritettu väärin ja matot ovat päässeet liikkumaan mahdollisia vahingoittavia särmiä vasten. Tehtaan D standardipakkauksia ei voi mitenkään pitää puutteellisina ja mattojen vahingoittuminen voi johtua ainoastaan tavaran huolimattomasta ja virheellisestä käsittelystä. Tästä syystä kuljetuksen suorittaja on tukkuliike Y:n käsityksen mukaan täysin vastuullinen tapahtuneesta vahingosta.

Kuljetusliike X on todennut, ettei sillä ole lisäselvitystä esitettävänä.

Z Oy on todennut, että matot olivat vaurioituneet lastauksessa tai matkan aikana, koska purkauksessa todettiin rahtikirjaan merkityt vauriot. Matot tulevat Z Oy:lle samalla tavalla pakattuna kuin nämä olivat.

Lautakunnan lausunto

Lautakunta tosin katsoo, että mattorullat laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vahingoittumiselle alttiita, mutta että kyseessä olevien mattorullien osalta on saatettu todennäköiseksi, että ne oli pakattu tavanomaisesti ja riittävästi. Tämän vuoksi ja koska vahingon ei ole näytetty olosuhteet huomioon ottaen voineen johtua muustakaan tiekuljetussopimuslain 29 §:n 1 momentissa tarkoitetusta vaarasta, lautakunta tiekuljetussopimuslain 27 §:n 1 momentin nojalla katsoo, että kuljetusliike X on vastuussa mattorullien vahingoittumisesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA