Haku

11/80

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 11/80

Ratkaisu annettu: 06.02.1981

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa rahdinkuljettajan vastuusta paperiarkkien vahingoittumisesta kuljetuksen aikana. Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja B on ottanut lähettäjä C:ltä kuljetettavakseen neljä lavaa painotuotteita, yhteensä 1000 kiloa. Painotuotearkit oli sidottu teräsvanteilla. Lastauksen olivat suorittaneet rahdinkuljettajan autonkuljettaja ja lähettäjän työntekijä. Kuljetuksen aikana olivat taitetut arkit alimmista kuljetuspakkauksista päässeet luisumaan auton lattialle, minkä johdosta arkit olivat pudonneet päällä olevista kuljetuspakkauksista ja vahingoittuneet. Vastaanottaja D oli kieltäytynyt ottamasta lähetystä vastaan. Lähettäjä on pyytänyt korvausta rahdinkuljettajalta.

Vakuutusyhtiö A on katsonut, että vahinko on johtunut puutteellisesta pakkaustavasta eikä rahdinkuljettaja ole tiekuljetussopimuslain 29 §:n 2 kohdan mukaan vastuussa syntyneestä vahingosta.

Rahdinkuljettaja B on todennut, että kyseinen lähetys lastattiin sen terminaalilla Valkeakoskella perävaunun etuosaan kaksi lavaa päällekkäin ja kaksi lavaa rinnakkain. Painotuotteiden lastauksen jälkeen autoon lähdettiin lastaamaan lisää kuormaa noin viiden kilometrin päässä sijaitsevalle Yhtyneitten Paperitehtaitten paperitehtaille. Kun kuljettaja avasi perävaunun ovet, hän havaitsi alimmaisista lavoista lehtien päässeen luisumaan auton lattialle. Pakkausten ympärillä olevat vanteet olivat silti ehjiä. Lavat olivat edelleen päällekkäin.

C on katsonut, ettei tavara ollut pakattu puutteellisesti, koska kaikki sen toimittamat lähetykset on aina pakattu vastaavasti, eikä niissä ole sattunut minkäänlaisia vahinkoja. C katsoo vahingon johtuneen kuljettajan väärästä lastauksesta tai huolimattomasta ajotavasta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo, että painotuotearkit ovat puutteellisesti pakattuina vahingoittumiselle alttiita. Koska lavat, joiden päällä teräsvanteilla kiristetyt painotuotteet olivat olleet, vahingon tapahduttua olivat edelleen päällekkäin ja ne teräsvanteet, joista lehdet ovat luiskahtaneet, edelleen ehjät, lautakunta katsoo, että vahingoittuminen vallinneet olosuhteet huomioon ottaen on voinut johtua siitä, etteivät teräsvanteet ole olleet riittävän kireällä. Vahingon on siten, koska muuta ei ole näytetty, oletettava aiheutuneen puutteellisesta pakkauksesta. Sen vuoksi lautakunta tiekuljetussopimuslain 29 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 2 momentin nojalla katsoo, että rahdinkuljettaja B ei ole vastuussa syntyneestä vahingosta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA