Haku

1/155/87

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 1/155/87

Ratkaisu annettu: 08.05.1987

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot

Tapahtumatiedot

Yritys tilasi huolintaliikkeeltä autonpesukoneen kuljetuksen Tampereelta Norjaan. Huolintaliike teki kuljetuksesta CMR-rahtikirjan ja antoi varsinaisen kuljetuksen kuljetusliikkeelle. Tehtävä käsitti autonpesukoneen siirron Tampereelta Turkuun. Kuljetuksen aikana rahdinkuljettajan auto törmäsi alikulkusiltaan. Vakuutusyhtiö korvasi syntyneen vahingon huolintaliikkeen CMR-vakuutuksen nojalla.

Tämän jälkeen vakuutusyhtiö teki takautumisvaatimuksen rahdinkuljettajalle, kuljetusliikkeelle. Kuljetusliikkeen vakuutusyhtiö kuitenkin torjui vaatimuksen, koska rahdinkuljettajalla ei ollut tässä yhtiössä CMR-vakuutusta. Rahdinkuljettajalla oli kuitenkin vakuutusyhtiössä kyseiselle autolle kotimaan kuljetuksia koskeva autokohtainen tiekuljetusvakuutus.

Lausunnonpyytäjän kanta

Huolintaliikkeen vakuutusyhtiö katsoo, että kuljetusliike on vastuussa vahingosta ja että yhtiön suorittama kuljetusosuus on puhtaasti kotimainen kuljetus. Tämän vuoksi yhtiö katsoo, että vahinko tulisi korvata rahdinkuljettajan vakuutusyhtiössä olevasta tiekuljetusvakuutuksesta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnalta lausuntoa seuraavasti:

1) Onko rahdinkuljettaja, kuljetusliike, vastuussa vahingosta?

2) Onko rahdinkuljettajan suorittama kuljetus katsottava kotimaiseksi kuljetukseksi?

3) Tulisiko vahinko korvata rahdinkuljettajan vakuutusyhtiön myöntämän tiekuljetusvakuutuksen perusteella?

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan huolitsija on sitoutunut suorittamaan kansainvälisen kuljetuksen ja on antanut kuljetusta varten CMR-rahtikirjan. Asiakirjoista käy myös ilmi, että kuljetusliikkeelle annettu toimeksianto on käsittänyt kuljetettavaksi annetun koneen siirtämisen Tampereelta Turkuun. Asiakirjoista ei käy ilmi, että tätä kuljetusta varten olisi laadittu rahtikirja. Niistä ei myöskään ilmene, että rahdinkuljettajalle olisi luovutettu CMR-rahtikirjan vastaanottajakappale. Tämän vuoksi lautakunta katsoo, ettei rahdinkuljettajaa voida pitää TKSL 45 §:ssä tarkoitettuna perättäiskuljettajana, vaan rahdinkuljettaja on sitoutunut suorittamaan kotimaisen kuljetuksen. Rahdinkuljettajaan on näin ollen sovellettava TKSL:n kotimaisia kuljetuksia koskevia säännöksiä.

Koska kyseessä on ollut kuljetusliikkeen suorittama kotimainen kuljetus, kuljetusta suorittaneelle ajoneuvolle myönnetty kotimaisia kuljetuksia koskeva vakuutus kattaa syntyneen vahingon.

Lautakunta ei asiassa toistaiseksi esitetyn selvityksen perusteella katso voivansa ottaa kantaa kysymykseen, onko kuljetusliike velvollinen korvaamaan syntyneen vahingon.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA