Haku

1/142/86

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 1/142/86

Ratkaisu annettu: 27.02.1986

Lausunnonpyytäjä: Vastaanottaja (maahantuoja)

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja toi 9.4.1984 vihanneksia tavaran hollantilaiselta lähettäjältä. Lähettäjän edustaja pakkasi vihannekset kuljetettavaksi ehdolle F.O.T. Delft.

Perävaunun kuormatila täytettiin siten, että tuuletuskanavia ei syntynyt. Osasta kuormaa puuttuivat kuormalavat, mikä osittain oli syynä puutteelliseen ilmankiertoon. Tästä syystä osa kuljetetuista vihanneksista pilaantui.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vastaanottaja katsoo, että vaikka lastaus on suoritettu lähettäjän edustajan toimesta ja tämän vastuulla, rahdinkuljettajan on huolehdittava tavaran ahtaamisesta. Mikäli rahdinkuljettaja ei ole suorittanut ahtaamista, hänen on kuitenkin tarkastettava ahtaus ja tehtävä lähettäjälle varauma mahdollisesta puutteellisuudesta.

Koska rahdinkuljettaja ei ollut hankkinut sopivia lavoja ilman esteettömän kierron turvaamiseksi eikä tarkastanut ahtausta eikä liioin tehnyt varaumaa lähettäjän suorittaman ahtauksen puutteellisuudesta, vastaanottaja pitää rahdinkuljettajaa vastuussa vahingosta.

Lausuntopyyntö

Vastaanottaja pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja TKSL:n mukaan vastuussa vahingosta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on TKSL 27 §:n mukaan pääsääntöisesti vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Tällaista vastuuta rahdinkuljettajalla ei kuitenkaan saman lain 29 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan ole, mikäli tavaraa on käsitellyt, kuormannut tai ahdannut lähettäjä tai hänen puolestaan toimiva henkilö.

Koska käsiteltävänä olevassa tapauksessa tavaran lähettäjän edustaja on suorittanut kuljetettavan vihanneserän ahtaamisen rahdinkuljettajan ajoneuvon lastitilaan, eikä asiakirjoista käy ilmi, että rahdinkuljettaja normaalin tarkastuksen yhteydessä olisi saattanut havaita sellaisia puutteellisuuksia ahtauksessa, joista hänen olisi tullut tehdä merkintä rahtikirjaan TKSL 12 §:n mukaan, lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vihanneserän vahingoittumisesta.

Päätöksestä äänestettiin. Eri mieltä oleva jäsen:

Rahdinkuljettajan yleisten kuljetus- ja vastuumääräysten 4 § d) -kohdan mukaan lähettäjän on omalla vastuullaan huolehdittava tavaran kuormauksesta ja ahtauksesta. Sikäli kuin tällä ehdolla pyritään vapautumaan rahdinkuljettaja hänen velvollisuudestaan tarkastaa tavaran ahtaus, ehto on ristiriidassa TKSL:n säännösten kanssa. Koska saadun selvityksen mukaan rahdinkuljettajan edustaja on ollut paikalla tavaraa lastattaessa eikä ole tehnyt huomautusta tavaran ahtauksesta, rahdinkuljettaja on vastuussa puutteellisesta ahtauksesta aiheutuneesta vahingosta.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA