Haku

11/28/81

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 11/28/81

Ratkaisu annettu: 28.05.1981

Vakuutusyhtiö A on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, onko kuljetuksen aikana tapahtunut jääkaappien anastus korvattava rahdinkuljettajan tiekuljetusvastuuvakuutuksesta. Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Kuljetusliike B, jolla on ollut kuljetusvastuuvakuutus vakuutusyhtiö A:ssa, on ottanut Suomesta kuljetettavakseen jääkaappeja Saksan Liittotasavaltaan. Vastaanottaja oli havainnut kuormaa purettaessa 20 jääkaapin puuttuvan, jolloin havaittiin, että peitettä paikoillaan pitävä teräsvaijeri oli poltettu irti. Perävaunu, jossa kaapit oli kuljetettu, oli seisonut kaksi päivää Lübeckin satama-alueella.

Vakuutusyhtiö A on katsonut, että vahinko on johtunut siitä, että ajoneuvo on jätetty kahden päivän ajaksi ilman vartiointia Lübeckin satama-alueelle. Vahinkoa ei ole ehtojen mukaan korvattava.

Kuljetusliike B on todennut, että kuljetus on suoritettu riittävän huolellisesti ja yleisesti hyväksyttyä käytäntöä noudattaen, joten rahdinkuljettaja ei ole syyllistynyt minkäänlaiseen laiminlyöntiin eikä huolimattomuuteen. Ei ole trailer-liikenteen hengen mukaista, että perävaunuja varten asetetaan aina vartija, kun vetoauto kytketään irti ja se siirtyy suorittamaan seuraavaa tehtävää. Jatkuvaa vartiointia ei voida vaatia myöskään yhdistelmäajoneuvojen kuljettaessa rahtia, sillä kuljettajien työ- ja lepoaikoja säätelevät monenlaiset lait ja asetukset. Erityisesti kuljetusliike B haluaa painottaa, että Lübeckin satama-alue, johon Suomen autolautat purkavat trailerinsa, on tullialuetta ja mitä tarkimmin vartioitu. Näin ollen syy, jonka perusteella vakuutusyhtiö A on korvauksen evännyt, tuntuu kuljetusliike B:stä käsittämättömältä. Väite, jonka mukaan jääkaapit olisi varastettu Lübeckin satama-alueella, perustuu kuljetusliike B:n saaman aineiston mukaan hollantilaisen vastaanottajan olettamukseen. Miten hollantilainen jääkaappikauppias voi tietää, mitä matkan aikana on tapahtunut ja kuinka kauan trailer on seisonut satamassa? Saksalainen kuljettaja puolestaan ilmoittaa, että trailer oli aivan täynnä, kun purkaus aloitettiin. Myöskään lähettäjä ei ole voinut erehtyä jääkaappien lukumäärästä, sillä matemaattisesti voidaan todeta, että jumbotraileriin mahtuu kyseistä mallia olevia jääkaappeja 192 kappaletta. Aikaisempi kuljetus, joka suoritettiin samanlaisella jumbolla, käsitti 190 jääkaappia. Kuljetusliike B katsoo, että vakuutusyhtiö A:n tulee korvata kyseinen vahinko voimassa olevan CMR-vakuutuksen perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että kuljetusliike B:n suorittaman kuljetuksen aikana on kuormasta anastettu 20 kappaletta jääkaappeja. Näyttämättä on jäänyt, missä kuljetuksen vaiheessa anastus on tapahtunut. Vakuutusyhtiö A ei sen vuoksi ole osoittanut vahingon johtuneen siitä, että ajoneuvo on jätetty yleisten vastuuvakuutusehtojen 1.4.3.5 kohdassa mainitulla tavalla vartioimatta tai ilman silmällä pitoa.

Lautakunta katsoo tiekuljetussopimuslain 27 §:n 1 momentin nojalla, että kuljetusliike B on vastuussa jääkaappien katoamisesta ja että vakuutusyhtiö A on tiekuljetuksen yleisten vastuuvakuutusehtojen 1.1.1 kohdan mukaisesti velvollinen korvaamaan kuljetusliike B:lle syntyneen vahingon.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA