Haku

11/245/92

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 11/245/92

Ratkaisu annettu: 08.10.1992

Lausunnonpyytäjä & vahingonkärsinyt: Vakuutusyhtiö (ensimmäisen rahdinkuljettajan)

Tapahtuma

Ensimmäinen rahdinkuljettaja oli 19.2.1991 ottanut kuljetettavakseen 1000 kg:n painoisen kopiojyrsinkoneen Kokkolasta Helsinkiin. Kone oli ollut lastattuna EUR-kuormalavalle siihen pultattuna, mutta muutoin pakkaamattomana. Tavara oli kuljetettu Kokkolasta ensimmäisen rahdinkuljettajan Vantaan terminaalille ja purettu siellä. Tarkoituksena oli ollut jälleenlastata se toisen rahdinkuljettajan perälautanosturilla varustettuun ajoneuvoon toimitettavaksi vastaanottajalle Helsinkiin.

Toisen rahdinkuljettajan autonkuljettajan lastatessa kopiojyrsinkonetta omaan autoonsa pumppuvaunulla kone oli kaatunut pumppuvaunulla, pudonnut maahan ja vaurioitunut pahoin. Toisen rahdinkuljettajan ajoneuvo oli sijoitettu siten, että takalaitanostin oli osittain lastauslaiturin päällä. Vahinko sattui pumppuvaunun painon heilauttaessa ajoneuvoa siten, että ajoneuvon liike kaatoi jyrsimen maahan.

Tavaran saavuttua Vantaan terminaaliin rahtikirjaan oli lisätty merkintä "pakkaus puutteellinen".

Rahtikirjan kuljetusohjeena oli lausuma "varovasti".

Toisen rahdinkuljettajan vakuutusyhtiö on kiistänyt vakuutuksenottajansa vastuun ja katsonut, että vahingon syynä on sellaisen tavaran puutteellinen pakkaus, joka laatunsa puolesta on pakkaamattomana vahingoittumiselle altis.

Lausuntopyyntö

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa siitä, onko toinen rahdinkuljettaja vastuussa tapahtuneesta tiekuljetussopimuslain mukaan sekä siitä, onko vahinko korvattava osuuskunnan tiekuljetusvakuutuksesta.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan kopiojyrsinkone on vastaanotettu Kokkolassa kuljetettavaksi huomautuksitta. Laite on lastattu, kuljetettu ja sitä on käsitelty vahingoitta aina Vantaalla tapahtuneeseen uudelleenlastaukseen saakka.

Laite on ollut pultattuna EUR-lavaan, mutta muutoin se on ollut pakkaamaton. Laite on ollut korkea ja sen painopiste on ulkoa havaittavissa olevin tavoin ollut ylhäällä. Kuljetetussa kopiojyrsinkoneessa ei ole ollut ulokkeita tai arkoja osia, jotka olisivat kuljetusta varten vaatineet erityistä suojausta.

Huomiota on kiinnitetty siihen, että kuljetusalustana on käytetty EUR-lavaa eikä suomalaista VR-lavaa, jonka pohjapinta-ala olisi ollut suurempi. Tämän on katsottu aiheuttaneen sen, että kuljettava kopiojyrsinkone olisi ollut epätavallisen kiikkerä.

Lautakunta toteaa, että koneen korkeus ja sen havaittavissa oleva painopiste ovat kuitenkin olleet tekijöitä, jotka ulkoisestikin katsoen ovat edellyttäneet erityistä huolellisuutta tavaran käsittelyssä. Lautakunnan käsityksen mukaan käytetyn kuljetusalustan koko on sellaisenaan ollut riittävä konetta huolellisesti ja varovaisesti käsiteltäessä.

Lautakunta toteaa, että kopiojyrsinkonetta jakeluautoon siirrettäessä on käytetty pumppuvaunua. Pumppuvaunun painon osuttua osittain jakeluauton perävaunun päälle auton jousitus on heilauttanut autoa, minkä seurauksena pumppuvaunulle lastattu kopiojyrsinkonekin on heilahtanut ja pudonnut maahan.

Lautakunta katsoo, että kopiojyrsinkoneen kaatumisen syynä ei ole ollut kuljetusalustan pinta-ala eikä koneen pakkaamattomuus, vaan tavaran käsittely sitä kuormattaessa.

TKSL:n 27 §:n 1 momentin mukaan rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana.

Kun rahdinkuljettaja ei ole näyttänyt vahingon aiheutuneen TKSL 29 §:n 1 momentin 2-kohdan mukaisesta erityisestä vaarasta, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa tapahtuneesta vahingosta.

Tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen 1979 kohdan 1.1.1 mukaan vakuutus kattaa sen vahingonkorvausvelvollisuuden, jonka alaiseksi vakuutuksenottaja tiekuljetussopimuksesta annetun lain perusteella voi kotimaisessa kuljetuksessa joutua. Lautakunta katsoo, että vahinko on korvattava toisen rahdinkuljettajan tiekuljetusvakuutuksesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA