Haku

11/199/89

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 11/199/89

Ratkaisu annettu: 13.12.1989

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Kuljetusliikkeen terminaalin piha-alueelta on 17.8. ja 18.8.1989 välisenä yönä anastettu kolmesta alueelle pysäköidystä kuorma-autosta kuljetettavaa tavaraa. Terminaalin piha-alue ei ole ollut aidattu eikä näin muodoin myöskään lukittu.

Autot on yön ajaksi pysäköity vierekkäin. Pysäköidyissä autoissa on ollut pressukatto ja laidat ja autojen takaovet ovat olleet kiinni, mutta eivät lukittuja. Piha-alueelle ei ole järjestetty vartiointia.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo pääasiassa seuraavin perustein, että se ei ole korvausvelvollinen rahdinkuljettajayhtiölle.

Tiekuljetuksen yleisten kuljetusvakuutusehtojen (1979) kohdan 1.4.3.5. mukaan korvausta ei suoriteta, jos vahinko on johtunut siitä, että ajoneuvo on jätetty vartioimatta tai ilman silmälläpitoa. Kuljetusliikkeen terminaalin piha-alueella suoritetussa tarkastuksessa on todettu, että piha-alue on ollut aitaamaton ja että autoja pidetään pysäköityinä yön ajan vierekkäin tavaratilojen ollessa lukitsemattomat. Tämän lisäksi kuljetusliikkeen alueella ei ole ollut järjestettyä omaa vartiointia eikä vartiointisopimusta.

Kuljetusliikkeen kanta

Kuljetusliike katsoo vakuutusyhtiön olevan sille korvausvelvollinen pääasiassa seuraavin perustein. Terminaalin piha on hyvin vilkkaassa käytössä myös yöaikana. Useiden kuljetusliikkeiden ajoneuvot lastaavat tai purkavat tavaraa johonkin aikaan vuorokaudesta terminaalissa. Vartiointiliike vartioi viereisiä pihoja ja vartiointiliikkeen edustaja on jo kolme kertaa soittanut rahdinkuljettajayhtiön toimitusjohtajalle ilmoittaen havainneensa jotakin outoa. Kaikki Porvooseen tuleva tullaamaton tavara kulkee terminaalin kautta. Ulkomailta tulevien kuorma-autojen kuljettajat nukkuvat usein autossa terminaalin pihalla. Kuorma-autoista varastetut tavarat oli ollut tarkoitus luovuttaa asiakkaille välittömästi aamulla.

Vakuutusyhtiö on aiemmin korvannut kuljetusyhtiölle vastaavan vahingon vuonna 1986.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjoista saatavan selvityksen mukaan elokuun 17. ja 18. päivien välisenä yönä 1989 on kuljetusliikkeen terminaalin pihalla ollut pysäköitynä lukuisia kuorma-autoja. Piha-alueella autot on pysäköity vierekkäin. Mainittuna yönä kuljetusliikkeen kolmesta ajoneuvosta on varastettu erilaista kappaletavaraa. Näissä autoissa on ollut pressukatto ja laidat ja niiden takaovet ovat olleet kiinni. Terminaalin piha-alue ei ole ollut aidattu eikä näin ollen myöskään lukittu. Piha-alueelle ei ole kuljetusliikkeen toimesta järjestetty vartiointia eikä vartiointisopimusta ole ollut, vaikka rahdinkuljettajalle oli aikaisemmin huomautettu varkausriskistä.

Tiekuljetuksen yleisten kuljetusvakuutusehtojen (1979) kohdan 1.4.3.5 mukaan vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan vahinkoa, joka on johtunut siitä, että ajoneuvo on jätetty vartioimatta tai ilman silmälläpitoa. Lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on esillä olleissa olosuhteissa jättänyt ajoneuvot vartioimatta ja ilman silmälläpitoa. Tästä syystä lautakunta katsoo, että vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan kuljetusliikkeelle tapahtunutta vahinkoa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia