Haku

11/152/86

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 11/152/86

Ratkaisu annettu: 18.12.1986

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti 12.8.1986 kuljetettavakseen lähettäjän omistaman, rakennustyömailla käytettävän torninosturin pääkollin lähettäjän varastolta Savonlinnasta. Laite otettiin kuljetettavaksi siinä kunnossa mihin se oli edelliseltä työmaalta jäänyt. Kuljetuksen aikana nosturin rakenteeseen kuuluva vastapuomin kannatusaisa irtosi kiinnityksestään, iskeytyi tiehen ja vaurioitui.

Lausunnonpyytäjän kanta perusteluineen

Vakuutusyhtiö katsoo, että huomioon ottaen kuljetuksen kohteen erikoislaadun kuljettaja ei voi tietää, onko kuljetusta varten valmiiksi kiinnitettyjen nosturin osien sidonta riittävä. Tämän johdosta rahdinkuljettaja ei myöskään tehnyt varaumaa. Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettaja ei TKSL 28 §:n mukaan ole vastuussa vahingosta, joka yhtiön mukaan on aiheutunut kuljetettavan tavaran puutteellisesta kuljetuskuntoon saattamisesta ja sen seurauksena olosuhteista, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa siitä, voidaanko rahdinkuljettajaa vakuutusyhtiön kannanotosta poiketen pitää vastuussa sattuneesta vahingosta. Mikäli tähän tulokseen päädytään, vakuutusyhtiö tiedustelee, tulisiko kaikki kustannukset korvata rahdinkuljettajan tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

Lautakunnan lausunto

Asiakirjoista saadun selvityksen perusteella lautakunta katsoo selvitetyksi, että tavaran lähettäjän henkilökunta oli saattanut kuljetettavan torninosturin pääkollin kuljetuskuntoon. Kysymyksessä on ollut normaalista poikkeava kuljetuskohde, josta tavaran lähettäjän henkilökunnalla on kuitenkin katsottava olleen kokemusta. Koska lähettäjä on saattanut kuljetuksen kohteena olleen tavaran kuljetuskuntoon, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tavaran vahingoittumisesta, koska vahingoittuminen on johtunut lähettäjän virheestä tai laiminlyönnistä (TKSL 28 § 1 mom.)

Tämän perusteella lausunnon antaminen mahdollisesti korvattavista kuluista raukeaa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA