Haku

11/130/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 11/130/85

Ratkaisu annettu: 19.12.1985

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1979

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja kuljetti 6.3.1985 muun ohella kaksi lavaa eli 286 laatikkoa tomaatteja 14 laatikon pinossa lähettäjältä Helsingistä vastaanottajalle Tampereelle. Tavaraa vastaanotettaessa havaittiin tomaattilaatikkoja ympäröineiden teräsvanteiden katkenneen ja 160 laatikon vaurioituneen. Lähettäjä on vaatinut rahdinkuljettajalta korvausta vahingoittumisesta johtuneesta tavaran arvon alentumisesta.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö on ilmoittanut lähettäjälle kirjallisesti 1.7.1985, että rahdinkuljettaja ei käsiteltävänä olevassa tapauksessa TKSL:n mukaan ole vahingosta vastuussa, koska pakkaustapa on ollut tavaran laatuun nähden puutteellinen. Yhtiö on viitannut suorittamaansa vahinkotarkastukseen, jossa vahingon syyksi on todettu liian korkea lavakuorma, jolloin alimmaiset laatikot ovat litistyneet ja aiheuttaneet lavakuorman kallistumisen.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö tiedustelee lautakunnalta, onko rahdinkuljettaja vastuussa vahingosta ja tulisiko vahinko korvata tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja TKSL 27 §:n säännösten mukaan on pääsääntöisesti vastuussa mm. tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Rahdinkuljettajalla ei kuitenkaan 29 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan ole mainitussa lainkohdassa tarkoitettua vastuuta muun muassa siinä tapauksessa, että vahingoittuminen johtuu sellaisten tavaroiden puuttuvasta tai puutteellisesta pakkauksesta, jotka laatunsa puolesta ovat pakkaamattomina tai puutteellisesti pakattuina vähentymiselle tai vahingoittumiselle alttiita.

Lautakunta toteaa, että asiakirjoista saatavan selvityksen perusteella ei ole pääteltävissä, mikä on ollut tavaran vahingoittumisen syy. Tämän johdosta lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on TKSL 27 §:n 1 momentin nojalla vastuussa syntyneestä vahingosta. Tällainen vahinko kuuluu myös tiekuljetusvakuutuksen perusteella korvattaviin vahinkoihin.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA