Haku

11/105/84

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 11/105/84

Ratkaisu annettu: 04.10.1984

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti 10.8.1983 kuljetettavakseen lähettäjän omistaman kumibitumin sulatuskattilan Oulusta Vantaalle. Kuljetuksen aikana sulatuskattila otti kiinni alikulkutunnelin yläosaan ja vaurioitui. Rahdinkuljettajan ilmoituksen mukaan lähettäjän varastonhoitaja oli kuljetusta tilatessaan ilmoittanut kuljetettavan laitteen leveydeksi ja korkeudeksi 2,5 m. Tällöin olisi kuljetuksen kokonaiskorkeudeksi tullut 3,9 m. Todellisuudessa laitteen korkeus olikin 3,0 m, joten kuljetettavan kuorman korkeus nousi 4,4 metriin. Lähettäjän ilmoituksen mukaan mittatiedot olivat koskeneet yksinomaan laitteen leveyttä, mutta eivät sitä vastoin sen korkeutta.

Yhtiön kanta

Vakuutusyhtiö katsoo rahdinkuljettajan näyttäneen, että vahingoittuminen on johtunut lähettäjän virheellisestä ohjeesta ja laiminlyönneistä sekä olosuhteista, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja joiden seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä. Tämän vuoksi vakuutusyhtiö katsoo, ettei rahdinkuljettajaa voida pitää vastuussa sattuneesta vahingosta.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja tiekuljetussopimuslain mukaan vastuussa tapahtuneesta vahingosta ja tulisiko vahinko korvata tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen perusteella.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettaja oli 10.8.1983 ottanut kuljetettavaksi Vantaalle sulatuskattilan oululaiselta lähettäjältä. Kuljetuksen aikana kattila vaurioitui, koska se oli liian korkea mahtuakseen kulkemaan ajoreitillä olleen alikulkutunnelin läpi.

Koska rahdinkuljettaja on ensisijaisesti vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana, eikä ole yksiselitteisesti osoitettu, että tavaran lähettäjä olisi rahdinkuljettajalle antanut sellaista yksityiskohtaista ilmoitusta kuorman korkeudesta, jonka perusteella hän olisi vastuussa aiheutuneesta vahingosta, ja kun käsiteltävänä olevassa tapauksessa kuljetettavan laitteen korkeus sen ilmoitettuun 2555 mm:n leveyteen verrattuna on ollut ainakin samansuuruinen, lautakunta katsoo, että rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta. Tämän johdosta vahinko tulee korvata tiekuljetuksen yleisten vakuutusehtojen perusteella ottaen kuitenkin huomioon vakuutusehtojen 1.4.2. -kohdan erityisomavastuun. Sen mukaan vahingon johtuessa siitä, että kuorma ajetaan kiinni ajotien yläpuolella olevaan esteeseen, on vakuutuksenottajan omavastuu 25 % vahingon määrästä, kuitenkin vähintään 5000 mk vahinkotapausta kohden.

Päätös on yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA