Haku

10/53/82

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 10/53/82

Ratkaisu annettu: 25.11.1982

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa tapauksessa, jossa kuljetettava tavara oli rahdinkuljettajan edustajan suorittaman venttiilinavauksen johdosta lastausvaiheessa joutunut muualle kuin kuljetusta suorittaneeseen autoon, mistä seurasi, että valtaosa kuljetettavasta tavarasta vaurioitui käyttökelvottomaksi.

Lautakunta on saanut asiakirjoista tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja oli ottanut kuljetettavakseen lähettäjän tehtaalta tärkkelysliimakuorman vastaanottajalle. Kuljetusliikkeen autonkuljettajan lastatessa kuormaa meni osa liimasta autoon. Koska kuljettaja oli jättänyt putkilinjassa olevan venttiilin sulkematta, joutui valtaosa kuljetettavasta liimasta tuon putkilinjan kautta liettosäiliön lattialle. Liimaa tuhoutui arviolta 18 500 kg.

Vakuutusyhtiö on todennut 28.11.1981, jolloin vahinko sattui, suorittamassaan vahinkotarkastuksessa, että vahinkotapahtuma johtui kuljetusliikkeen autonkuljettajan aiheuttamasta tuottamuksesta. Yhtiö katsoo kuljetusliikkeen edustajan huolimattoman lastausletkujen käsittelyn ja täyttötilanteen valvomatta jättämisen osoittaneen sellaista törkeätä huolimattomuutta, jonka aiheuttamaa vahinkoa ei tulisi korvata tiekuljetusvakuutuksen perusteella.

Lähettäjä on katsonut vahingon johtuneen siitä, että kuljettajalta jäi epähuomiossa tarkastamatta liettämön kuivurisäiliöön menevän linjan venttiili.

Kuljetusliike on myöntänyt vahinkotapahtuman johtuneen edustajansa laiminlyönnistä, joka kuitenkaan ei rahdinkuljettajan mukaan ollut törkeätä huolimattomuutta, vaan inhimilliseen erehdykseen perustunut vahinko.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettajan edustaja oli ottanut hoitaakseen kuljetettavan liimakuorman lastauksen tulevaa kuljetusta varten. Asiakirjaselvityksen mukaan tätä kautta valunut ja siinä yhteydessä vahingoittunut liima ei ollut tarkoitettu kuljetettavaksi, minkä vuoksi rahdinkuljettajaa ei voida pitää tiekuljetussopimuslain nojalla vahingosta vastuullisena.

Lautakunta ei katso voivansa ottaa kantaa kysymykseen, onko rahdinkuljettaja vastuussa muiden säännösten perusteella.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA