Haku

10/27/81

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 10/27/81

Ratkaisu annettu: 17.09.1981

Vakuutusyhtiö on pyytänyt Tiekuljetusvakuutuksen vahinkolautakunnan lausuntoa siitä, onko KUORMAN VARASTAMISESTA VARTIOIMATTOMALTA PYSÄKÖINTIPAIKALTA JOHTUVA VAHINKO korvattava tiekuljetusvastuuvakuutuksesta. Lautakunta on asiakirjoista saanut tietää seuraavaa:

Rahdinkuljettaja, jolla on ollut tiekuljetusvastuuvakuutus vakuutusyhtiössä, on ollut suorittamassa kuljetusta Suomesta Saksan Liittotasavaltaan. Kuljetuksen aikana rahdinkuljettajan perävaunu oli varastettu vartioimattomalta pysäköintipaikalta, jolloin kuljetettavana olevat puutavarat myös oli anastettu.

Vakuutusyhtiö on katsonut, että vahinko on johtunut siitä, että perävaunu on jätetty yön ajaksi vartioimattomalle pysäköintipaikalle. Näin ollen vahinkoa ei voida korvata tiekuljetusvakuutuksen ehtojen 1.4.3.5 kohdan perusteella.

Rahdinkuljettaja on todennut, että kuljetus on suoritettu riittävän huolellisesti ja yleisesti hyväksyttyä käytäntöä noudattaen, joten rahdinkuljettaja ei ole syyllistynyt minkäänlaiseen laiminlyöntiin eikä huolimattomuuteen. Vakuutusyhtiön kannasta huolimatta rahdinkuljettaja on katsonut CMR-ehtojen perusteella olevansa vastuussa toimeksiantajalleen, jolle kuljetusliike on kansainvälisen tavan mukaan korvannut kyseisen vahingon. Rahdinkuljettaja on katsonut, että vakuutusyhtiön tulee korvata vahinko voimassa olevan CMR-vakuutuksen perusteella ja käyttää regressioikeuttaan mahdollista varasta tai huolimattomuuteen syyllistynyttä toista rahdinkuljettajaa vastaan. Tällainen menettely olisi CMR-hengen mukaista.

Ajoneuvon säilytyspaikasta rahdinkuljettaja on todennut, että ajoneuvoyhdistelmä varastettiin rahdinkuljettajan edustajan terminaalin ja konttorin välissä olevalta Basedowstrasselta, joka muodostaa umpikujan ns. speditöörialueella. Sekä terminaalista että konttorista oli näköyhteys traileriin. Alueella on ainoastaan yksi vartioitu pysäköintialue, joka useimmiten on täynnä. Rahdinkuljettajan mielestä sen edustaja ei ole toiminut alueella vakiintuneen käytännön vastaisesti, koska toisetkin huolitsijat/kuljetusliikkeet pysäköivät trailerinsa/kuorma-autonsa kadun varrelle, vaikkakaan se ei ole muuten sallittua Saksan Liittotasavallassa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta katsoo selvitetyksi, että rahdinkuljettajan ajoneuvo on sijainnut paikoitusalueella, joka ei ole yleiseltä liikenteeltä suljettu eikä sillä ole järjestetty ajoneuvoihin kohdistuvaa valvontaa ja vartiointia. Rahdinkuljettaja on tiekuljetussopimuslain 27 §:n 1 momentin nojalla vastuussa kuorman anastamisesta aiheutuneesta vahingosta.

Vaikka kuljetusajoneuvojen seisottamista kyseisellä katuosuudella voidaan saadun selvityksen mukaan pitää tavanomaisena käytäntönä, lautakunta kuitenkin siihen nähden, että alueella on myös vartioitu pysäköintialue, katsoo, että tapaukseen voidaan soveltaa tiekuljetuksen yleisten vastuuvakuutusehtojen 1.4.3.5 kohdan säännöstä, jonka mukaan korvausta ei suoriteta, jos vahinko on johtunut siitä, että ajoneuvo on jätetty vartioimatta tai ilman silmälläpitoa. Koska vahingon on katsottava tästä aiheutuneen, lautakunta katsoo, että VAKUUTUSYHTIÖ EI sanotun ehtojenkohdan mukaan OLE KORVAUSVELVOLLINEN.

Päätös syntyi äänestyksen jälkeen.

Yksi jäsen lausui seuraavan, yhtyen muuten lautakunnan lausuntoon:

Koska ajoneuvojen seisottamista kyseisellä katuosuudella voidaan pitää yleisenä käytäntönä, jonka noudattamisen ei voida sanoa merkittävästi edistävän vahinkojen sattumisen todennäköisyyttä, katson, että rahdinkuljettajan huolimattomuutta voidaan pitää vähäisenä. Tämän vuoksi ja koska tiekuljetuksen yleisten vastuuvakuutusehtojen 1.4.3.5 kohdan soveltamista kyseiseen säilytykseen voidaan pitää siinä määrin tulkinnanvaraisena, ettei rahdinkuljettajan voida katsoa tietäneen toimineensa vastoin vakuutusehtoja, katson ehdon soveltamisen johtavan ilmeiseen kohtuuttomuuteen. Tämän vuoksi vakuutussopimuslain 34 §:n nojalla ehtokohtaa sovitellen suosittelen, että vakuutusyhtiö ottaisi tiekuljetusvakuutuksen perusteella vastatakseen puolesta rahdinkuljettajan vastuulla olevan vahingon määrästä.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA