Haku

10/226/91

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 10/226/91

Ratkaisu annettu: 03.09.1991

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vahingonkärsinyt: Lähettäjä (valmistaja)

TAPAHTUMA

Rahdinkuljettaja oli 13.12.1990 ottanut kuljetettavakseen noin 15.000 lastenruokapurkkia. Tavara oli lastattu rahdinkuljettajan jalkalavakonttiin. Tavaran ollessa rahdinkuljettajan hallussa jalkalavakontin jalat olivat pettäneet ja kontti oli kaatunut. Kontin sisältö oli palautettu lähettäjälle, jonka silmämääräisessä tarkastuksessa oli todettu neljän lastenruokatölkin rikkoutuneen.

Tarkastettaessa tavaraa oli eräiden tuotteiden osalta otoksin tarkistettu alipaineet ja tarkastettu suuosan rakenteet ja havaittu niiden olleen kunnossa. Lähettäjä oli kuitenkin todennut, että kontin kaatuminen oli saattanut aiheuttaa tölkkien suuosien rikkoutumisia, vaikka silmämääräisessä tarkastuksessa ei vahinkoa ollut voitu huomata. Tällöin olisi saattanut olla mahdollista, että vioittuneesta lasipurkista irronnut lasinpala voisi joutua lapsen suuhun. Lähettäjä ei ollut halunnut ottaa tällaista riskiä, vaan oli hävittänyt koko kuljetetun tavaraerän.

Lautakunnalle esitetyn selvityksen perusteella ei ole olemassa laitetta, jonka avulla purkkien suuosan kunto olisi voitu todeta peltikannen alta. Ainoa varma tapa varmistua lasipurkkien vahingoittumisesta olisi ollut avata kaikki purkit, mutta tämä ei ole käytännössä mahdollista eikä taloudellisesti kannattavaa.

LAUSUNTOPYYNTÖ

Lautakunnalta on pyydetty lausuntoa

1) onko rahdinkuljettaja esitettyjen selvitysten perusteella korvausvelvollinen koko kontin sisällöstä ja

2) jos ei, millä tavalla tulisi vahingon määrä selvittää eli määritellä TKSL 34 §:n tarkoittama arvon vähennys.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

TKSL 27 §:n nojalla rahdinkuljettaja on vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana.

Lain 32 §:n 1 ja 4 momenteissa määritetään rahdinkuljettajan tavaran vahingoittumisesta suoritettava korvaus. Korvaus on laskettava tavaran arvon mukaan, joka sillä oli kuljetettavaksi otettaessa paikkakunnalla, jossa se otettiin kuljetettavaksi. Arvo lasketaan tavaran käyvän arvon mukaan. TKSL 32 §:n 4 momentin nojalla on korvattava lisäksi rahti, tullimaksut ja muut tavaran kuljetukseen liittyvät kulut.

Lautakunta toteaa, että kysymyksessä olevassa tapauksessa vain neljän (4) lasipurkin on havaittu rikkoutuneen. Lähettäjä on kuitenkin hävittänyt koko kuljetettavaksi luovutetun erän välttyäkseen mahdollisilta laajoilta muuhun lainsäädäntöön perustuvilta vastuilta.

Lautakunta katsoo, että kuljetettava tavara on ominaisuuksiltaan ollut erityisen arkaa elintarviketta, lastenruokaa, ja että seurannaisten henkilövahinkojen vaara tällaisen lastin vahingoittuessa on erityisen suuri.

Lautakunta katsoo, että kysymyksessä olevassa tapauksessa on sattunut kuljetusvahinko, joka on saattanut tehdä koko kuljetettavan lastenruokaerän vaaralliseksi. Kun myöskään ei ole olemassa menetelmää, jonka avulla koko tavaraerä olisi voitu luotettavasti tarkastaa, lautakunta katsoo koko kysymyksessä olevan lastenruokaerän menettäneen markkinoitavuutensa ja siis myös arvonsa.

Lautakunta toteaa yllä olevan perusteella vahingon määräksi kuljetettavan lastin kokonaisarvon, josta rahdinkuljettaja on korvausvelvollinen.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA

Pystyäksesi käyttämään chattia on teidän hyväksyttävä markkinointievästeet

Muuta evästeasetuksia