Haku

10/181/88

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 10/181/88

Ratkaisu annettu: 26.08.1988

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja on 24.11.1987 ottanut kuljetettavakseen n. 700 kilon painoisen säätestikaapin valo-osineen helsinkiläiseltä lähettäjältä turkulaiselle vastaanottajalle. Tavara on vastaanotettu määräpaikassa huomautuksitta.

Vastaanottamisen jälkeen vastaanottaja on siirtänyt laitteiston rakennuksen neljänteen kerrokseen. Vastaanottaja on sittemmin havainnut säätestikaapin ylätasossa olevan pleksilasin rikkoutuneen. Vaurio on ollut noin 2 metrin korkuisen laitteen yläpinnassa. Vahingosta on kirjallisesti reklamoitu rahdinkuljettajalle 30.11.1987.

Lausunnonpyytäjän kanta

Lausunnonpyytäjä katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuusta vapaa pääasiassa seuraavin perustein.

TKSL 40 a §:n mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa, ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta tai sellaisesta tavaran tilaa koskevasta tarkastuksesta, jonka rahdinkuljettaja ja vastaanottaja ovat yhdessä suorittaneet. Mikäli muistutus laiminlyödään, kannevalta on menetetty.

Kun ulkoisesti havaittavissa olevasta vauriosta ei ole tehty TKSL 40 a §:n edellyttämää muistutusta, kannevalta rahdinkuljettajaa kohtaan on menetetty.

Lähettäjän kanta

Lähettäjä katsoo rahdinkuljettajan olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta pääasiassa seuraavin perustein. TKSL 40 a §:n mukainen ulkoinen vaurio on pystyttävä havaitsemaan ilman apuvälineitä. Vaurio on sijainnut 2,2 metrin korkuisen laitteen yläpinnassa. Sen havaitseminen vastaanottotarkastuksen yhteydessä olisi edellyttänyt apuvälineitä.

Vastaanottotarkastus on suoritettu normaaliin tapaan lattiatasolta, jolloin yläpinnalla olevaa vauriota ei ole voitu havaita. Perusteellisemmassa tarkastuksessa havaitusta vauriosta on asiaankuuluvasti reklamoitu kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa ja noudatettu näin TKSL 40 a §:n määräyksiä.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Asiakirjojen mukaan rahdinkuljettaja on 24.11.1987 kuljettanut 700 kilon painoisen ja 2,2 metrin korkuisen säätestikaapin valo-osineen Helsingistä Turkuun. Tavara on vastaanotettu huomautuksitta vastaanottotarkastuksen jälkeen. Myöhemmin suorittamassaan perusteellisemmassa tarkastuksessa vastaanottaja on havainnut, että säätestikaapin ylätasossa oleva pleksilasi on rikkoutunut ja siihen on syntynyt noin 5 cm:n läpimittainen reikä.

TKSL 40 a §:n mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa. Mikäli muistutus laiminlyödään, kannevalta on menetetty.

Lainkohdassa ei edellytetä, että ulkoisesti havaittavissa oleva vaurio yksittäistapauksessa myös havaitaan. Vastaanottajan velvollisuutena on suorittaa tavaran ulkoinen tarkastus niin laajasti, että hän saattaa todeta perille tulleen tavaran ulkoisen kunnon.

TKSL:n säännöksessä ei myöskään edellytetä, että tarkastus saatettaisiin suorittaa ilman apuvälineitä (esimerkiksi tikkaita). Siinä edellytetään, että vastaanottaja suorittaa tarkastuksen tarvittavia apuvälineitä käyttäen varmistaakseen sen, että tavarassa ei ole ulkoisesti havaittavia vaurioita.

Koska vastaanottaja ei ole reklamoinut havaittavissa olevasta vauriosta vastaanottotarkastuksen yhteydessä, lautakunta katsoo, että kannevalta rahdinkuljettajaa vastaan on TKSL 40 a §:n nojalla menetetty. Tästä syystä rahdinkuljettaja on tapahtuneen vahingon osalta vastuusta vapaa.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA