Haku

10/164/87

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 10/164/87

Ratkaisu annettu: 12.06.1987

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Tapahtumatiedot

Tamperelainen lähettäjä toimitti erän kangasta jatkokäsittelyä varten Länsi-Saksaan. Sieltä kangas lähetettiin takaisin Suomeen 19.9.1985, jolloin lähettäjänä oli jatkokäsittelyn suorittanut tehdas ja rahdinkuljettajana suomalainen huolintaliike. Lähetys saapui tamperelaiselle lähettäjälle 9.10.1985 osittain likaantuneena ja kastuneena.

Jo aikaisemmin lähetyksen saavuttua rahdinkuljettajan Helsingin terminaaliin oli havaittu tavaran osittain vaurioituneen. Useissa kangasrullissa ns. keskusholkki oli työntynyt toisesta päästä ulos, jolloin osasta tavaralähetystä oli muovisuoja repeytynyt tai avautunut ja osa kankaasta likaantunut.

Rahdinkuljettajan vakuutusyhtiö torjui 4.12.1985 rahdinkuljettajan puolesta tamperelaisen lähettäjän korvausvaatimuksen vedoten puutteelliseen pakkaustapaan.

Vakuutusyhtiön kanta

Lähettäjän vakuutusyhtiö on viitannut siihen, että lähettäjä on toimittanut lukuisasti samalla tavalla pakattuja kangasrullia Saksaan käsiteltäväksi. Pakkaustapa on osoittautunut riittävän kestäväksi eikä kuljetusvahinkoja ole esiintynyt. Vakuutusyhtiö katsoo, että rahdinkuljettaja ei voi vapautua korvausvastuusta TKSL 29 §:n 1 momentin 2-kohdan mukaan.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lautakunnan lausuntoa siitä, onko rahdinkuljettaja vastuussa kangasrullien vahingoittumisesta TKSL 29 §:n 1 momentin 2-kohdan säännökset huomioon ottaen.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että rahdinkuljettaja on TKSL 27 §:n mukaan pääsääntöisesti vastuussa tavaran vahingoittumisesta sen kuljetettavaksi ottamisen ja luovuttamisen välisenä aikana. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on kuljetuksen kohteena ollut tavara ollut välillä varastoituna ja kuljetus on tapahtunut useana eri etappikuljetuksena.

Tavaran vastaanottajan ilmoituksen mukaan kangasrullia on säännöllisesti toimitettu samalla tavalla pakattuna ilman, että vahinkoja olisi tapahtunut. Lautakunnan käsityksen mukaan tapahtunut vahinko on ollut luonteeltaan sellainen, että se vallinneet olosuhteet huomioon ottaen olisi voinut johtua sellaisten tavaroiden puutteellisesta pakkauksesta, jotka ovat laatunsa puolesta puutteellisesti pakattuina vahingoittumiselle alttiita. Tämä johtopäätös perustuu erityisesti siihen, että kangasrullat on kuljetettu irrallisina, jolloin ne auton tavaratilassa ovat saattaneet hankauksen tai muun siihen verrattavan rasituksen johdosta vaurioitua muun kuorman seassa.

Koska asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että vahinko olisi voinut johtua jostakin muusta syystä, lautakunta katsoo TKSL 29 §:n 1 momentin 2-kohdan ja 2 momentin nojalla, että rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tavaran vahingoittumisesta.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA