Haku

10/151/86

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 10/151/86

Ratkaisu annettu: 09.10.1986

Lausunnonpyytäjä: Vakuutusyhtiö

Vakuutusehdot: Tiekuljetuksen yleiset vakuutusehdot 1.6.1979

Tapahtumatiedot

Rahdinkuljettaja otti 16.5.1986 kuljetettavakseen kolme kollia käsittäneen kone-erän kotiinkuljetuksena vastaanottajalle Helsinkiin. Rahdinkuljettajan autonkuljettaja on ilmoittanut luovuttaneensa lähetyksen vastaanottajalle 19.5.1986. Myöhemmin samana tavaran luovutuspäivänä vastaanottaja ilmoitti puhelimitse rahdinkuljettajan konttoriin, että yksi kuljetetuista koneista, kopiohiomakone, oli vaurioitunut siten, että sen pääakseli oli katkennut.

Kuljetusliikkeestä oli yhteydenottoa seuraavana päivänä neuvottu vastaanottajaa kääntymään sopimusrahdinkuljettajan puoleen. Sopimusrahdinkuljettaja kehotti vastaanottajaa tekemään kuljetusvahingoista kirjallisen reklamaation. Vastaanottaja lähetti 26.5.1986 päivätyn reklamaation, joka saapumisleiman mukaan oli saapunut sopimusrahdinkuljettajalle 28.5.1986.

Lausunnonpyytäjän kanta

Vakuutusyhtiö katsoo vaurion olleen sellaisen, ettei sitä välttämättä ollut havaittu tavaraa vastaanotettaessa. Vakuutusyhtiö katsoo, että vastaanottajan olisi TKSL 40 a §:n 1 momentin mukaan pitänyt tehdä vahingoittumisesta kirjallinen muistutus seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta sunnuntaipäivää lukuun ottamatta. Koska tavara luovutettiin 19.5. ja kirjallinen muistutus saapui rahdinkuljettajalle 28.5., ei muistutusta ole tehty seitsemän päivän kuluessa, joten vastaanottajan kannevalta on TKSL 40 a §:n 3 momentin nojalla menetetty.

Lausuntopyyntö

Vakuutusyhtiö pyytää lausuntoa siitä, onko muistutus tavaran vahingoittumisesta tehty TKSL:n edellyttämällä tavalla rahdinkuljettajalle kyseisessä tapauksessa.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että tiekuljetussopimuslain 40 a §:n 1 momentin mukaan kotimaisessa kuljetuksessa tavaran vähentymisestä tai vahingoittumisesta on tehtävä muistutus rahdinkuljettajalle tavaraa vastaanotettaessa, jos vähentyminen tai vahingoittuminen on ulkoisesti havaittavissa ja muussa tapauksessa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa vastaanottamisesta, jolloin sunnuntai- ja pyhäpäiviä ei määräaikaa laskettaessa oteta huomioon.

Kyseisessä tapauksessa kopiokone oli vaurioitunut siten, että sen pääakseli oli katkennut. Lautakunta katsoo, että vahinko ei ollut ulkoisesti havaittavissa.

Tavaran vastaanottaja ei ole tehnyt kirjallista muistutusta rahtikirjaan merkitylle rahdinkuljettajalle. Sen sijaan vastaanottaja on 26.5.1986 eli siis seitsemän päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta lähettänyt kirjallisen muistutuksen rahdinkuljettajan osoittamalle vastaanottajalle. Koska reklamaatio siten on lähetetty tarkoituksenmukaisella tavalla laissa säädetyn ajan kuluessa, lautakunta katsoo, että reklamaatio on tehty ajoissa.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA