Haku

10/129/85

« Takaisin Tulosta

Diaarinumero: 10/129/85

Ratkaisu annettu: 28.11.1985

Lausunnonpyytäjä: Kansainvälinen huolitsija, varsinainen rahdinkuljettaja

Tapahtumatiedot

Valmistaja (lähettäjä) lähetti 9.5.1984 21 kollia portaiden osia toimitettaviksi edelleen Saksan liittotasavaltaan. Rahdinkuljettaja, jonka piti toimittaa kollit lausunnonpyytäjälle, toimitti vain 19 kollia. Rahdinkuljettaja oli toimittanut puuttuvat kaksi kollia väärään osoitteeseen. Puuttuvien osien tilalle valmistaja lähetti 21.5.1984 rahdinkuljettajan kuljettamana kaksi kollia portaiden osia. Nämä kollit myöhästyivät luvatusta aikataulusta. Koska huolitsija oli toiminut varsinaisena rahdinkuljettajana, se maksoi virheellisestä toiminnasta aiheutuneet kulut, 947,35 mk, ja lähetti 8.10.1984 laskut rahdinkuljettajalle korvausvaatimuksen perusteella. Rahdinkuljettaja ilmoitti, että laskut toimitetaan edelleen yhtiön kuljetusvakuutuksen myöntäneen vakuutusyhtiön käsiteltäväksi. Huolitsija sai 8.8.1985 vakuutusyhtiöltä päätöksen, jonka mukaan vaatimus oli vanhentunut.

Lausunnonpyytäjän kanta

Huolitsija katsoo, että koska lähetyksen myöhästymisen on katsottava johtuneen kokonaan rahdinkuljettajan huolimattomuudesta ja koska huolitsija oli hyvissä ajoin voimassa olevien vakuutusehtojen mukaan reklamoinut ja esittänyt korvausvaatimuksensa rahdinkuljettajalle, tämä joutuu maksamaan vaaditun summan.

Vakuutusyhtiön kanta

Vakuutusyhtiö on 7.8.1985 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut huolitsijalle, että sen vaatimus on tiekuljetussopimuslain perusteella vanhentunut, koska kotimaista kuljetusta koskeva kanne on pantava vireille vuoden kuluessa, eikä näin ollut menetelty.

LAUTAKUNNAN LAUSUNTO

Lautakunta toteaa, että tiekuljetussopimuslain 41 §:n mukaan kuljetusta koskeva kanne on pantava vireille vuoden kuluessa, tai, jos kanteen perusteena on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus, kolmen vuoden kuluessa tavaran luovutuspäivästä lukien, milloin tavara on vähentynyt tai sen luovutus on viivästynyt.

Käsiteltävänä olevassa tapauksessa tavara luovutettiin 28.5.1984. Koska huolitsija ei ole nostanut kannetta rahdinkuljettajaa vastaan 28.5.1985 mennessä, eikä rahdinkuljettaja esitetyn selvityksen valossa ole menetellyt törkeän huolimattomasti, lautakunta toteaa saatavan vanhentuneen.

Päätös oli yksimielinen.

TIEKULJETUSVAKUUTUKSEN VAHINKOLAUTAKUNTA