Organisaation tehtävät

FINEn tehtävänä on neuvoa kuluttajia, pienyrittäjiä ja niihin verrattavia asiakkaita heidän vakuutus-, pankki- ja sijoitustoiminnan ongelmatilanteissa, sekä ratkaista niihin liittyviä valitusasioita.

FINEn palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

FINE pyrkii edistämään finanssialan asiakkaiden etua ja alan käytäntöjen tervettä kehitystä. FINE ottaa osaa myös lainsäädännön valmisteluun.

FINE tekee oppaita ja vertailuja finanssiosaamisen lisäämiseksi sekä osallistuu finanssiosaamisen yhteistyöhankkeisiin, pyrkii parantamaan maksukorttien turvallista käyttöä ja edistää talousosaamista.