Rekisteriseloste

FINE (Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Sijoituslautakunta, Pankkilautakunta, Vakuutuslautakunta)
Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta
Porkkalankatu 1
00180 HELSINKI
Puh. 09 6850 120

Yhteyshenkilöt:

Toimitusjohtaja Elli Reunanen, puh. 09 6850 1226.

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

  • Yhteydenpitoon tarvittavat asiakkaan nimi- ja yhteystiedot
  • Asiakkaan toimeksiannon perusteella tarvittavat tiedot selvitettävästä asiasta

Säännönmukaiset tietolähteet:

Tiedot saadaan asiakkaalta itseltään tai hänen toimeksiannostaan vakuutuksenantajalta, pankilta, sijoituspalveluyritykseltä tai sijoitusrahastoyhtiöltä

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille

Rekisterin suojauksen periaatteet:

  • Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa
  • ATK:lle tallennettujen tietojen osalta käytössä on käyttäjätunnus ja salasana