FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Palveluntarjoajat

Palveluntarjoajat, joiden asioita FINE käsittelee:

Yhteisöjen jäsenet

Finanssialan Keskusliitto ry:n jäsenet: jäsenyhtiöt.

OP Ryhmä: op.fi.

Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry:  jäsenluettelo.
(lisäeläketurvaa koskevien asioiden käsittely)

Vakuutuskassat ry:n jäsenet: jäsenkassat.

Sairauskassat ry:n jäsenet:

 1. Lokomon Sairauskassa
 2. UTC:n Sairauskassa
 3. Sairauskassa Komet
 4. Sairauskassa Silta
 5. Jokilaakson Sairauskassa
 6. Sairauskassa Kelloportti
 7. Sairauskassa Metso
 8. Tampereen Kaupunkikonsernin vakuutuskassa
 9. Lentokonetehtaan Sairauskassa
 10. Sairauskassa Arabia
 11. Kyron Sairauskassa 1.7.2015 alkaen
 12. Repolan toimihenkilöiden sairauskassa

 

Erillisen sopimuksen tehneet palveluntarjoajat

Pankit

Bank Norwegian A/S
S-Pankki Oy

Sijoituspalveluyritykset

Accunia Oy
Aurator Varainhoito Oy
Aurejärvi Varainhoito Oy
Aval Asset Management Oy
Confido Capital Oy
Elina Pankkiiriliike Oy
Elite Varainhoito Oyj
Estlander & Partners Oy + Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy
Evervest Oy
Finlandia Group Oyj
Front Capital Oy
Front Varainhoito Oy
Head Asset Management Oy
IndexHelsinki Osakeyhtiö
Invesdor Oy
Investo Omaisuudenhoito Oy
JAM Advisors Oy
Kansalaisrahoitus Oy
KJK Capital Oy
Lago Kapital Oy
Navi Group Oy
Northern Star Partners Oy
Obsido Oy
Optium Oy
Oy Ahola & Maliniemi Partners Ab (AM Omaisuudenhoito / AM Asset Management)
Oy Wasa Stock Adviser Ab
Power-Deriva Oy
Privanet Pankkiiriliike Oy
RVM Yhtiöt Oy
Savon Voima Salkunhallinta Oy
Summa Capital Markets Oy
Suomen Pankkiiriliike Oy
T & B Capital Oy Ab
Titanium Rahastoyhtiö Oy
Wallstreet Asset Management Oy
WIP Asset Management Oy
VISIO Varainhoito Oy
Zenito Oy

Vakuutusyhtiöt

AIG Europe Ltd, Suomen sivuliike
Codan Forsikring A/S
Maiden Life Försäkrings AB
Protector Forsikring ASA
SEB Life International Assurance Company DAC
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag