FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Palveluntarjoajat

Palveluntarjoajat, joiden asioita FINE käsittelee:

Yhteisöjen jäsenet

Finanssiala ry:n jäsenet: jäsenyhtiöt.

OP Ryhmä: op.fi.

Eläkesäätiöyhdistys – ESY ry:  jäsenluettelo.
(lisäeläketurvaa koskevien asioiden käsittely)

Vakuutuskassat ry:n jäsenet: jäsenkassat.

Sairauskassat ry:n jäsenet:

 1. Lokomon Sairauskassa
 2. UTC:n Sairauskassa
 3. Sairauskassa Komet
 4. Sairauskassa Silta
 5. Jokilaakson Sairauskassa
 6. Sairauskassa Kelloportti
 7. Sairauskassa Metso
 8. Lentokonetehtaan Sairauskassa
 9. Kyron Sairauskassa
 10. Repolan toimihenkilöiden sairauskassa
 11. Kemiran Sairauskassa
 12. Palohenkilöstön sairauskassa

 

Erillisen sopimuksen tehneet palveluntarjoajat

Pankit

Bank Norwegian A/S
S-Pankki Oy

Sijoituspalveluyritykset

Aalto Pankkiiriliike Oy
Accunia Oy
Aurator Varainhoito Oy
Aurejärvi Varainhoito Oy
Aval Asset Management Oy
Confido Capital Oy
Elite Varainhoito Oyj
Estlander & Partners Oy + Estlander & Partners Rahastoyhtiö Oy
Evervest Oy
Finlandia Group Oyj
Front Capital Oy
Front Varainhoito Oy
IndexHelsinki Osakeyhtiö
Invesdor Oy
JAM Advisors Oy
Kansalaisrahoitus Oy
KJK Capital Oy
Lago Kapital Oy
Northern Star Partners Oy
Obsido Oy
Oy Wasa Stock Adviser Ab
Power-Deriva Oy
Privanet Group Oyj
RVM Yhtiöt Oy
Savon Voima Salkunhallinta Oy
Suomen Pankkiiriliike Oy
T & B Capital Oy Ab
Taaleri Varainhoito Oy
Titanium Rahastoyhtiö Oy
Wallstreet Asset Management Oy
WIP Asset Management Oy
VISIO Varainhoito Oy
Zenito Oy

Vakuutusyhtiöt

AIG Europe Ltd, Suomen sivuliike
BNP Paribas Cardif Försäkring AB
BNP Paribas Cardif Livförsäkring AB
Codan Forsikring A/S
Maiden Life Försäkrings AB
Protector Forsikring ASA
SEB Life International Assurance Company DAC
Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag