Käsittelyn eteneminen

1. Asiakkaan yhteydenotto FINEen

Asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä neuvontaan puhelimitse. Suurin osa neuvonta-asioista selviää usein jo puhelinkeskustelun aikana.

Asian tarkempi selvittely ja yhteydenpito palveluntarjoajaan edellyttää aina asiakkaan allekirjoittamaa lupaa.

2. Asian tai valituksen käsittely ja neuvonta FINEssä

Asian tarkemmassa selvittelyssä perehdytään asiakirjoihin ja tarvittaessa neuvotellaan palveluntarjoajan (vakuutusyhtiön/pankin/muun yhtiön) kanssa ratkaisusta.

Laajojen asioiden, esimerkiksi henkilö- ja omaisuusvahinkoasioiden käsittely voi tällöin kestää useita kuukausia. Yksityistapaturma-, matkustaja- ja vastuuvakuutuksia koskevissa lääketieteellisissä asioissa saadaan selvittelyapua myös FINEn asiantuntijalääkäreiltä.

3. Asian tai valituksen käsittelyn päättäminen tai ratkaisusuosituksen päättäminen

Asiakas voi halutessaan viedä asian tai valituksen Vakuutus-, Pankki- tai Sijoituslautakunnan käsittelyyn. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta toimii lautakuntien sihteeristönä. Ratkaisun pyytäminen tapahtuu kirjallisesti ja on asiakkaalle maksutonta.

Useimmat neuvonta-asiat selviävät puhelimitse tai kirjallisesti annettavilla tiedoilla.

Korvausta koskevissa erimielisyyksissä ja muissa riita-asioissa asiakas voi lisäksi halutessaan pyytää FINEltä ratkaisusuositusta. Ratkaisua on pyydettävä kirjallisesti. Lisätietoja ratkaisusuosituksen pyytämisestä saat täältä.