Käsittelyn eteneminen

1. Asiakkaan yhteydenotto FINEen

Asiakkaan kannattaa ottaa yhteyttä neuvontaan puhelimitse. Suurin osa neuvonta-asioista selviää usein jo puhelinkeskustelun aikana.

Asian tarkempi selvittely ja yhteydenpito palveluntarjoajaan edellyttää aina asiakkaan valtuutusta.

2. Asian tai valituksen käsittely ja neuvonta FINEssä

Asian tarkemmassa selvittelyssä perehdytään asiakirjoihin ja tarvittaessa neuvotellaan palveluntarjoajan (vakuutusyhtiön/pankin/muun yhtiön) kanssa ratkaisusta.

Laajojen asioiden, esimerkiksi henkilö- ja omaisuusvahinkoasioiden käsittely voi tällöin kestää useita kuukausia. Yksityistapaturma-, matkustaja- ja vastuuvakuutuksia koskevissa lääketieteellisissä asioissa saadaan selvittelyapua myös FINEn asiantuntijalääkäreiltä.

3. Asian tai valituksen käsittelyn päättäminen tai ratkaisusuosituksen pyytäminen

Useimmat neuvonta-asiat selviävät puhelimitse tai kirjallisesti annettavilla tiedoilla.

Jos asia ei kuitenkaan ratkea neuvonnan keinoin, asiakas voi korvausta koskevissa erimielisyyksissä ja muissa riita-asioissa pyytää FINEltä ratkaisusuositusta. FINEssä riita-asioita ratkaistaan toimistomenettelynä sekä Vakuutus-, Pankki- ja Sijoituslautakunnissa.

Ratkaisua on pyydettävä kirjallisesti. Lisätietoja ratkaisusuosituksen pyytämisestä saat täältä.