Haku

RSS uutiskirjeet

Uutiskirje: Vaikuttavia artikkeleita ja FINE 50 -seminaarin ohjelma (10.11.)

ma 18. lokakuu 2021

Vaikuttavia artikkeleita vakuutuksista, sijoittamisesta, kumppaniyhteistyöstä ja riidanratkaisun riippumattomuudesta.
 

Lokakuu 2021

Jos luet viestin mieluummin selaimella, klikkaa tästä
 
 


 
 
 
VTM, ON Netta Karttunen ja OTT, professori Olli Norros

Riidanratkaisun riippumattomuus

Olli Norros ja Netta Karttunen kirjoittivat juridisen ja tilastollisen analyysin riidanratkaisun riippumattomuudesta 'Onko FINEn lautakuntien riidanratkaisu riippumatonta?'.

Artikkelissa tarkastellaan sitä, millä ehdoin yksityiseen lautakuntaan sisältyvä intressiedustus näyttäytyy hyväksyttävänä voimassa olevaa oikeutta vasten. Artikkelissa tarkastellaan myös tilastollisin menetelmin sitä, missä määrin lautakuntien jäsenten äänestyskäyttäytyminen on kytköksissä jäsenen nimettäväksi esittäneeseen tahoon.

Lue lisää »

 
 
 
Dosentti, OTT Jaana Norio

Kuluttajavakuutukset ja sukupuolet

Jaana Norio tarkastelee artikkelissaan sukupuolen merkitystä vapaaehtoisissa kuluttajavakuutuksissa historian, nykypäivän ja vähän tulevaisuudenkin näkökulmasta.

Sukupuoli ei ole menettänyt kaikkea merkitystään vakuutuksissa – ei edes vakuutusmaksujen ja etuuksien laskennassa. Sukupuolten moninaisuus on nostanut esiin myös uusia kysymyksiä, joista esimerkkeinä ovat Vakuutuslautakunnan viimevuotiset transsukupuolisuuden hoitoon liittyvien kustannusten korvaamista koskeneet sairausvakuutusratkaisut.

Lue lisää »

 
 
 
OTT, VT, KTM Marja Luukkonen Yli-Rahnasto

Vastuullinen sijoittaminen

Marja Luukkonen Yli-Rahnaston artikkelissa
'Vastuullinen sijoittaminen ja yksityissijoittajan sijoittajasuoja' selvitetään sitä, miten EU:n suunnittelemat vastuullisen sijoittamisen edistämiskeinoista suhtautuvat sijoittajansuojaan tarjottaessa yksityissijoittajille sijoitusneuvontaa tai sijoitusvakuutuksia.

Sijoittajansuojan osa-alueina artikkelissa tarkastellaan erityisesti sijoittajan materiaalista suojaa, jota toteutetaan tuotteen tarjoajan menettelytapavelvollisuuksien, kuten selonotto- ja tiedonantovelvollisuuden avulla. 

Lue lisää »

 
 
 
Asianajaja, OTT Justus Könkkölä

Suuryritysten vakuutukset ja vakuutussopimuslaki

Justus Könkkölä pureutuu kirjoituksessaan aihepiiriin, josta on Suomessa kirjoitettu vähän. Kirjoituksessa tarkastellaan vakuutussopimuslakia sellaisten vakuutusten näkökulmasta, jossa vakuutuksenottajana on suuryritys.

Artikkelissa käydään läpi joitakin yksittäisiä vakuutussopimuslain soveltamistilanteita, joita suuryritysten vakuutusten yhteydessä on käytännössä noussut esille sekä esitetään havaintoja yritysvakuutusten käytännöstä.

Lue lisää »

 
 
 
Jaostopäällikkö Oona Sternhufvud

Oikeusturvaa vakuutuksen välityksellä

Oona Sternhufvudin artikkelissa 'Oikeusturvaa vakuutuksen välityksellä' tehdään havaintoja yksityishenkilön oikeusturvavakuutuksesta access to justice -näkökulmasta tarkasteltuna.

Artikkelissa keskitytään oikeusturvan saatavuuteen oikeusturvavakuutuksen kautta. Oikeuden saatavuus on monen suomalaisen kohdalla pitkälti oikeusturvavakuutuksesta riippuvainen. Oikeusturvavakuutus on oikeudellisena ilmiönä mielenkiintoinen paitsi vakuutus-
sopimusoikeudelliselta kannalta, myös yleisemmin yhteiskunnallisen merkityksen kannalta.

Lue lisää »

 
 
 
Lainsäädäntöneuvos Ilkka Harju

Osuudenomistajien vähimmäismäärä

Ilkka Harjun artikkelissa tarkastellaan vaatimusta sijoitusrahaston osuudenomistajien vähimmäismäärästä.

Artikkelissa arvioidaan osuudenomistajien vähimmäismäärän alentamisen puolesta lainvalmisteluprosessin aikana esitettyjä argumentteja lain esitöiden, kansallisten rahoitusmarkkina- ja veropoliittisten tavoitteiden sekä eurooppalaisen oikeuskirjallisuuden ja sääntelyvertailun näkökulmasta. Aihetta tarkastellaan sekä yksityisoikeudellisesta että vero-oikeudellisesta ja valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta. Lue lisää »

 
 
 
Jaostopäällikkö Kaisa Laine

Lisääntynyt kumppaniyhteistyö

Kaisa Laine kartoittaa artikkelissaan, miten vakuutusyhtiöiden lisääntynyt kumppaniyhteistyö on näkynyt FINEn neuvonnassa ja riidanratkaisussa.

Vapaaehtoisten henkilövakuutusten maailmassa on viime vuosina yleistynyt ilmiö, jossa vakuutusyhtiöt pyrkivät ohjaamaan tai määräämään vakuutetun tiettyyn hoitopaikkaan. Erilaisten kumppaniyritysten hyödyntäminen on lisääntymässä myös vahinkovakuutuksissa. Lisääntynyt kumppanien käyttö voi yhtäältä näkyä vakuutetuille valinnanvapauden kaventumisena, mutta toisaalta helpottaa asioiden hoitoa.

Lue lisää »

 
 
   
 
 

Kutsu: FINE - Neuvontaa ja riidanratkaisua 50 vuotta
10.11.2021 klo 14.00 (kahvitarjoilu ennen ohjelmaa klo 13.30)

 
 
 
  • Miten voimme edistää seuraavatkin 50 vuotta finanssialan hyviä käytänteitä ja asiakkaiden asemaa oikeudenmukaisesti ja riippumattomasti?
  • Millaisia riippumattomuuden haasteita muuttuvassa toimintaympäristössä on ja mikä merkitys on ihmisen kohtaamisella asiakaspalvelussa?

Julkaisemme seminaarissamme FINE 50 vuotta -juhlakirjan ja päätämme tilaisuuden Get Together -cocktailtilaisuuteen.

Varaa aika kalenteristasi ja ilmoittaudu mukaan tämän linkin kautta. Seminaarissa on enää rajattu määrä paikkoja jäljellä, mutta voit seurata ohjelmaa striimin kautta.

Ohjelma

13.30 Kahvitarjoilu
14.00 Tervetuloa, seminaariohjelma alkaa, Elli Reunanen, toimitusjohtaja, FINE
AvauspuheenvuoroAstrid Thors, FINEn hallituksen puheenjohtaja
INFO Network -tervehdys, pj Ger Deering, Financial Services and Pensions Ombudsman, Irlanti

Toiminnan kulmakivet eilisestä tähän päivään

Keskustelussa mukana pitkän linjan vaikuttajia: FINEn aikaisempi toimitusjohtaja Irene Luukkonen ja johtaja Erik Sirén, johtava neuvonantaja Erja Rautanen Finanssivalvonnasta, johtaja Outi Haunio-Rudanko Kilpailu- ja kuluttajavirastosta sekä Finanssiala ry:n aikaisempi lainsäädäntöjohtaja Lea Mäntyniemi


Neuvonnan ja riidanratkaisun klassikot ja uudet tuulet

Asiantuntija Mira Aarre ja jaostopäällikkö Vesa Sainio


Miltä oikeudellisen ratkaisutoiminnan tulevaisuus näyttää?

Keskustelussa mukana FINEn lautakuntien ja jaostojen puheenjohtajia: professori, OTT Olli Norros; dosentti, OTT Jaana Norio; oikeusneuvos Kari Raulos sekä kommenttipuheenvuorolla: OTT Sakari Wuolijoki, Nordean Suomen toimintojen lakiasiainjohtaja


FINE 50 vuotta -juhlakirjan julkistus
16.15 Cocktails, tilaisuus päättyy kello 18.00
Tilaisuuden juonto: Ivan Puopolo

Tervetuloa!
Elli Reunanen, toimitusjohtaja
FINE Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

 
 


 

Porkkalankatu 1, 00180 Helsinki  |  www.fine.fi

 

 

Kerro kaverille
uutiskirjeestämme

 
 
 
  Powered by LianaMailer  
 

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!