Finen kansainvälinen yhteistyö

FIN-NET-verkosto

FIN-NET on Euroopan komission vuonna 2001 perustama verkosto, joka auttaa eurooppalaisia kuluttajia ja yrityksiä nopeasti, edullisesti ja yksinkertaisesti ratkaisemaan rahoituspalvelualan riitoja silloin, kun palveluntarjoaja toimii muussa jäsenmaassa kuin kuluttajan asuinmaassa. Suomi on osallistunut verkoston toimintaan sen perustamisesta lähtien ja nykyisin verkostossa ovat mukana FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja lautakunnat sekä kuluttajariitalautakunta. Komission kotisivuilla on ajantasaiset tiedot verkostoon osallistuvista elimistä yhteystietoineen.

Asiakkaan kotimaan FIN-NET-jäsenorganisaatio auttaa selvittämään oikean valitusjärjestelmän ja valituksen esittämiseen mahdollisesti liittyvät määräajat, muotoseikat, tapausten käsittelyajat ym. käytännön seikkoja. Asiakkaan kotimaan FIN-NET jäsen ei laadi valitusta asiakkaan puolesta tai toimi asiakkaan asiamiehenä. Euroopan komission FIN-NET-sivustolta löytyy lisätietoa asiasta.

Miten saat apua oikeassa paikassa ja juuri oikealta taholta? Katso video FINE-NET -verkoston palvelusta.

International Network of Financial Services Ombudsman Schemes (INFO Network)

FINE on mukana maailmanlaajuisessa International Network of Financial Services Ombudsman Schemes (INFO Network) -verkostossa. INFO Network on  eri maiden tuomioistuinten ulkopuolisista riidanratkaisuorganisaatioista koostuva kattojärjestö, jonka jäsenorganisaatiot ratkovat kuluttajien ongelmatilanteita ja riita-asioita finanssiasioissa.

INFO Network pyrkii edistämään ja kehittämään tuomioistuinten ulkopuolista riidanratkaisua ja organisaatioiden toimintatapoja myös kansainvälisesti.

Pohjoismainen yhteistyö

FINE tekee yhteistyötä myös pohjoismaisten finanssialan asiamiesorganisaatioiden (ombudsmanien) kanssa. Yhteistyötapaamisia pyritään pitämään vuosittain.