Samarbetsprojekt

FINE deltar i ett flertal samarbetsprojekt med målet att förbättra konsumenternas kunskaper och färdigheter i ekonomi.

Zaldo.fi – en lärmiljö i ekonomikunskap för ungdomar

Projektet Zaldo.fi riktar sig till ungdomar och erbjuder en stimulerande lärmiljö för att få grepp om den egna ekonomin. Den interaktiva webbplatsen Zaldo.fi bildar en heltäckande och inspirerande helhet där unga kan lära sig kontrollera sin egen ekonomi inom ramen för undervisningen i ekonomikunskap. Innehållet riktar sig särskilt till elever i nian.

Materialet är avsett att fungera som hjälp för läraren i undervisningen. Eleverna kan gå igenom materialet själv på dator, med lärarens stöd. De olika avsnitten fördjupar de kunskaper som eleverna har inhämtat i skolan och höjer upp ekonomikunskaperna på ett praktiskt plan.

Zaldo består av olika delar som handlar om inkomster och utgifter, om köp och betalning, om att spara och investera samt om försäkring och riskhantering. Här finns också terminologi, länkar och en tävling där niorna kan testa sina ekonomikunskaper.

Zaldo är Finansbranschens centralförbunds webbplats. FINE deltar i samarbetet genom att tillsammans med Ung företagsamhet arrangera tävlingen för ungdomarna.

Se en kort presentation av Zaldo på Youtube. Lärmiljön finns här.