Kontakta oss

Du kan ta kontakt med FINE genom att ringa telefonrådgivningen, fylla i en elektronisk kontaktblankett, per post skicka in en undertecknad kontaktblankett eller skicka e-post. 

Telefonrådgivningen betjänar

måndag till torsdag klockan 10–16
tel. 09 6850 120

Telefonrådgivningen är avgiftsfri för kunden. För samtal från fast telefon betalar den som ringer lokalnätsavgift (lna) och för mobilsamtal en mobiltelefonavgift (mta).

Kontakt per elektronisk kontaktblankett

 

 

Du kan också använda FINEs e-tjänst och fylla i en elektronisk kontaktblankett.

För att använda tjänsten ska du identifiera dig med personliga nätbankskoder från din egen bank. Vid behov kan du tillsammans med e-blanketten också skicka in bilagor. Var noga med att bifoga alla bilagor till samma sändning. Efter att du har skickat in kontaktblanketten kan du skriva ut den och/eller spara den.

Kontakt per brev eller e-post

Du kan kontakta oss via brev. För närmare utredning av ett ärende behövs ett skriftligt klagomål som kunden har undertecknat, eller en ifylld kontaktblankett. Kontaktblanketten ska skrivas ut och undertecknas och sedan skickas till FINE via post.

Postadress:

FINE
Försäkrings- och finansrådgivning
Porkalagatan 1
00180 HELSINGFORS

Om du vänder dig till oss med ett fritt formulerat brev, gå först genom punkterna under rubriken ”Innan du tar kontakt” så att alla behövliga uppgifter kommer med i brevet.

I korta och enkla frågor kan vi betjäna per e-post

E-postadress:

info(at)fine.fi

Innan du tar kontakt

Ditt ärende går snabbare och lättare att behandla om du redan före den första kontakten med FINE ser över följande:

 • Vilken tjänst eller vilket beslut är det fråga om?
 • Vilken tjänsteleverantör (försäkringsbolag, bank eller värdepappersföretag) gäller ärendet?
 • I försäkringsärenden:
  • Vilket slag av försäkring är det fråga om (t.ex. privat olycksfallsförsäkring eller arbetsolycksfallsförsäkring, hemförsäkring eller ansvarsförsäkring)?
  • Det beslut från försäkringsbolaget, som ditt ärende gäller
  • Skadenumret som försäkringsbolaget uppgett och ersättningsbeslutets datum (de finns vanligen i beslutet)
  • Vilka besvärsanvisningar har du fått för att söka ändring av beslutet? Den utsatta tiden för sökande av ändring kan vara kort. 
 • I bank- och värdepappersärenden:
  • Av vilken anledning tar du kontakt?
  • Om det är fråga om meningsskiljaktigheter, vilken är tjänsteleverantörens syn på saken? 
  • Vad önskar du att FINE ska göra i ärendet?
 • Om du vill ha hjälp med att reda ut en annan persons ärende ska du alltid ha fullmakt av denna.
 • När du kontaktar oss skriftligt, kom ihåg att bifoga exakta uppgifter om hur du kan nås dagtid. Skicka inte original av kvitton, reparations- eller vårdfakturor m.m. till FINE. Spara dem i ditt eget arkiv för senare behov eller, i fråga om t.ex. sjukkostnadsärenden, för ersättningsansökan till FPA
 • När du tar kontakt skriftligt eller elektroniskt är det bra att bifoga en kopia av det beslut eller svar du har fått av tjänsteleverantören. 

Ombud behövs inte

Man behöver inte anlita ombud, till exempel rättsbiträde, för att kontakta FINE.

Om man ändå vill anlita ombud ska ombudet alltid ha en fullmakt utfärdad av huvudmannen. Fullmaktskravet beror på att de bestämmelser om tystnadsplikt som ingår i lagstiftningen om finansbolag, och avser personer verksamma i finansbranschen, också gäller FINEs personal och nämnder, likaså de experter som FINE konsulterar. På grund av dessa bestämmelser kan ingen information om ett enskilt ärende ges till ett ombud utan fullmakt. Skriv ut fullmakten här.

Om hantering av kunduppgifter, se även registerbeskrivning i 10 § personuppgiftslagen (523/99).

Kontaktblankett

Fyll i och skriv ut FINEs kontaktblankett här. Kom ihåg att underteckna den.