Behandlingen av ärendet

1. Kunden kontaktar FINE

Det lönar sig att ta den första kontakten per telefon. De flesta frågor som gäller rådgivning kan ofta redas ut redan under telefonsamtalet.

För utförligare utredningar och kontakt med tjänsteleverantören krävs alltid ett tillstånd, som ska vara undertecknat av kunden.

2. Behandlingen av ärendet på FINE

Vid närmare utredning av ett ärende går man noggrant igenom handlingarna och förhandlar vid behov med tjänsteleverantören (banken, försäkringsbolaget eller annat bolag) om en lösning.

Behandlingen av omfattande ärenden, till exempel person- och egendomsskador, kan då ta flera månader. Vid utredning av medicinska frågor i samband med privata olycksfallsförsäkringar, reseförsäkringar och ansvarsförsäkringar får vi också hjälp av FINES sakkunnigläkare.

3. Avslutande av behandling eller begäran om beslutsrekommendation  

De flesta frågor som gäller rådgivning kan redas ut per telefon eller genom uppgifter som ges skriftligt

I meningsskiljaktigheter som gäller ersättningar och andra tvister kan kunden också begära att av FINE få en beslutsrekommendation. En begäran om beslutsrekommendation ska lämnas skriftligt. Mera information om detta hittar du här.