Uppgifter

FINE:s uppgift är att ge konsumenter, småföretagare och med dem jämförbara kunder råd i problem som rör försäkrings-, bank- och värdepappersverksamhet samt att avgöra klagomål som gäller dessa verksamheter.

Fine:s tjänster ar avgiftsfria för kunderna.

FINE eftersträvar att främja kundernas intressen och en sund utveckling av i finansbranschen. FINE deltar också i beredningen av lagstiftning som berör den finansiella sektorn.

FINE sammanställer handböcker och jämförelser för att bidra till ett ökat finanskunnande och deltar även i samarbetsprojekt på området. Man arbetar också för att främja kunskaperna i ekonomi och en trygg användning av betalkort.