FINE:s organisation

FINE är en organisation som verkar inom den finansiella sektorn. Organisationen består av Försäkrings- och finansrådgivningen, Försäkringsnämnden, Banknämnden och Investeringsnämnden, sektionernas direktioner samt styrelsen.

FINE grundades 1.1.2009 av Konkurrens- och konsumentverket, Finansinspektionen och Finansbranschens Centralförbund rf.  Det skedde genom att Konsumenternas försäkringsbyrå, Försäkringsnämnden, Bankbranschens kundrådgivning och Värdepappersnämnden, som tidigare verkade skilt för sig, gick samman och bildade finansbranschens avtalsbaserade kundorganisation, FINE.

FINE:s ledning

Ledningsgruppen

Verkställande direktör Elli Reunanen
Ledande jurist Harri Isokoski
Ledande rådgivare Ville Raulos

Information och kommunikation

Kommunikationschef Elina Antila

Detaljerade uppgifter om Försäkringsnämndens, Banknämndens och Värdepappersnämndens verksamhet finns i FINE:s reglemente.