Internationellt samarbete

Nätverket FIN-NET

FIN-NET är ett nätverk som grundades av Europeiska kommissionen år 2001. Nätverket kan snabbt, enkelt och förmånligt hjälpa konsumenter och företag i Europa att lösa tvister som rör finansieringstjänster, då tjänsteleverantörens verksamhet är baserad i ett annat land än konsumentens hemland. Finland har deltagit i FIN-NET ända från början. Med i nätverket är nu FINE:s Försäkrings- och finansrådgivning och nämnder samt konsumenklagonämnden. På kommissionens webbplats finns aktuell information om nätverkets medlemmar och deras kontaktuppgifter.

FIN-NET:s medlemsorganisation i kundens hemland hjälper till att reda ut vilket förfarande och vilka eventuella tidsfrister som gäller vid ett klagomål, vilka formaliteter som behövs, hur lång tid det tar att handlägga ett ärende samt andra praktiska frågor.

FIN-NET:s medlemsorganisation i kundens hemland gör varken klagomål eller representerar kunder. Ytterligare uppgifter finns på Europeiska kommissionens FIN-NET-webbplats.

Hur får du hjälp på rätt ställe och vid rätt tidpunkt? Titta på videon på FIN-NET-nätverkstjänsten.

International Network of Financial Services Ombudsman Schemes (INFO Network)

FINE är med i det globala nätverket International Network of Financial Services Ombudsman Schemes, INFO Network, som är takorganisation för extrajudiciella tvistlösningsorganisationer i olika länder. Dessa organisationer hjälper till att lösa konsumenternas problem och tvister i ärenden inom den finansiella sektorn.

INFO Network arbetar för att befrämja och utveckla lösningen av tvister och organisationernas förfaringssätt utanför den vanliga rättegångsordningen, också internationellt.

Nordiskt samarbete

FINE samarbetar också med finansbranschens nordiska ombudsmän, som man eftersträvar att ha möten med årligen.