FINE:s tjänster

FINE ger försäkrings-, bank- och värdepapperskunder råd i problemsituationer. Man kan vända sig till oss om en lösning inte går att nå genom direkt kontakt med tjänsteleverantören. Du kanske har fått avslag på en ansökan om ersättning från försäkringsbolaget eller är missnöjd med bankens eller något annat värdepappersföretags sätt att sköta ett ärende. Du kan också få råd före köp av en tjänst eller en produkt. Utöver råd ger FINE beslutsrekommendationer i tvister som rör försäkrings-, bank- och värdepappersärenden. FINEs tjänster är avgiftsfria.

Läs mera »

Kontakt

Du kan kontakta försäkrings- och finansrådgivningen per telefon, e-post eller brev. Vi ger dig ytterligare anvisningar om hur man söker ändring i ett ärende och information om fortsatt behandling i nämnderna. För skriftliga frågor ber vi dig använda kontaktformuläret.


Läs mera »

Våra tjänster

Vi hjälper dig om du har problem i försäkrings-, bank- och värdepappersfrågor. Du kan kontakta oss till exempel om försäkringsbolaget har gett avslag på en ersättningsansökan eller om du är missnöjd med bankens sätt att sköta ett ärende. Du får också information om lagar, bestämmelser och olika förfaranden inom finansbranschen.

Läs mera »

Nämndernas rekommendationer

Om du vill att ett ärende ska behandlas i någon av FINE:s nämnder ger vi råd om hur du ska göra. Ifall en meningsskiljaktighet inte har kunnat lösas genom att förhandla med tjänsteleverantören kan du genom ett skriftligt klagomål be nämnden om en rekommendation för hur frågan borde avgöras.

Läs mera »