Haku

Maksukortit ja sulkupalvelu

Kortin käyttö

Maksu- ja luottokorttien käyttö maksuvälineenä on jokapäiväistä toimintaa. Sirullisilla korteilla tehtävät korttien maksut vahvistetaan tavallisesti maksupäätteeseen näppäiltävällä tunnusluvulla. Tunnusluvun näppäily on suojattava huolellisesti, jotta ulkopuolinen ei voi urkkia sitä tietoonsa. Tunnuslukua ei suositella säilytettävän kirjoitetussa muodossa lainkaan, vaan se tulisi muistaa ulkoa. Mikäli koodi on välttämätöntä pitää tallessa jossakin, tulisi alkuperäinen pankin lähettämä paperi tuhota ja kirjoittaa koodi sillä tavalla muistiin, että ulkopuolisen ei ole mahdollista päätellä sen olevan kortin tunnusluku. Tunnuslukua ei saa missään tapauksessa säilyttää samassa yhteydessä kortin kanssa, esimerkiksi lompakossa.

Jos kortti joutuu rikollisten käsiin ja sitä käytetään oikeudettomasti, jakautuu vastuu syntyneestä vahingosta pankin ja asiakkaan välillä maksupalvelulain säännösten ja korttiehtojen mukaan. Erityisesti yrityskorteissa on erityisen tärkeää selvittää korttiehtojen mukainen vastuunjako, sillä niiden osalta voidaan poiketa maksupalvelulain säännöksistä.

Maksupalvelulain mukaan vastuu syntyneestä vahingosta on kokonaan pankilla, jos asiakkaan voidaan katsoa menetelleen huolellisesti ja asiakas on viipymättä kortin katoamisen huomattuaan ilmoittanut kortin myöntäneelle taholle kortin joutumisesta vääriin käsiin. Jos asiakas on menetellyt kokonaisuutena arvioiden törkeän huolimattomasti tai tahallisesti, vastuu on kokonaan asiakkaalla. Mikäli asiakas ei ole ollut täysin huolellinen, muttei myöskään törkeän huolimaton, jää asiakkaan vastuulle 50 euron omavastuu ja pankin vastuulle loppuosa vahingosta.

Huolellisuuden arvioinnissa otetaan huomioon muun muassa seuraavia seikkoja:

  • miten asiakas on säilyttänyt korttiaan
  • miten kortti sekä pin-koodi ovat joutuneet rikollisen haltuun
  • kuinka nopeasti asiakas on huomannut kortin katoamisen ja sulkenut korttinsa sulkupalvelussa
  • asiaan liittyvät muut olosuhteet
     

Ympäröivillä olosuhteilla voi olla vaikutusta siihen, miten asiakkaan tulisi huolehtia korttinsa tallella olosta ja käyttämisestä. Asiakkaan liikkuessa sellaisissa paikoissa, joissa on tungosta ja esimerkiksi muutoin korostunut taskuvarkauksien riski, tulee kortin tallella oloa seurata tavallista tarkemmin. Tällaisissa paikoissa voi myös olla perusteltua käyttää kortin lähimaksuominaisuutta tai käteistä kortin sijaan, jos esimerkiksi tunnusluvun näppäilyä on hankala suojata. Asiakas voi myös joutua kantamaan vastuun vahingoista, jotka syntyvät siitä, että asiakas on itse antautunut riskialttiiseen tilanteeseen käyttämällä pimeää taksia tai päästämällä vieraita ihmisiä kotiinsa.

Väärinkäytöstä ilmoittaminen

Kuka vastaa, jos kadonnutta tai varastettua korttia käytetään väärin?

Kun suljet kadonneen tai varastetun korttisi soittamalla pankkisi ilmoittamaan sulkunumeroon, vastuu kortin sulun jälkeen tapahtuvasta mahdollisesta väärinkäytöstä siirtyy kortinmyöntäjälle. Sinun vastuusi päättyy tuon sulkuilmoituksen tekemiseen.

Muistathan, että suljettua korttia ei saa ottaa uudelleen käyttöön vaikka se myöhemmin löytyisikin.

Ilmoita väärinkäytös pankkiin

Mikäli huomaat kortillasi tapahtumia, joita et itse ole tehnyt, voit tehdä pankillesi oikaisupyynnön. Pankkisi asiakaspalvelusta saat ohjeita tuon oikaisupyynnön tekemiseen. Pankkisi neuvoo myös, missä tilanteissa on aiheellista tehdä poliisille rikosilmoitus.

Ilmoita väärinkäyttö viranomaisille

Tee rikosilmoitus poliisille joko henkilökohtaisesti poliisiasemalla, internetissä tai kirjeitse. Rikosilmoitusta tehdessäsi ilmoita poliisille, onko korttisi kadonnut, varastettu vai onko sille tullut väärinkäyttöä vaikka korttisi on ollut koko ajan hallussasi.

Mikäli asioit poliisiasemalla, ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja mahdollisuuksien mukaan väärinkäytetyn korttisi numero. Korttinumeron voit löytää myös omasta verkkopankistasi. Korttinumero nopeuttaa rikoksen tutkimista.

Mukaan poliisiasemalle tarvitset myös tositteen, josta väärinkäyttö näkyy. Tosite voi olla esimerkiksi tuloste verkkopankista tai luottokorttilasku. Mikäli korttisi ei ole kadonnut tai varastettu, ota se mukaasi. Jos olet soittanut sulkupalveluun, kerro poliisille mahdollisimman tarkka aika.

Mitä väärinkäytöksestä voi seurata?

Tapahtumat, joita kortinhaltija ei tunnista, tutkitaan tapauskohtaisesti pankin toimesta. Tutkinnan aloittaminen edellyttää aina kortinhaltijan oikaisupyyntöä. Pankki tutkii mahdollisen väärinkäytön vastuunjaon poliisin vastatessa rikostutkinnasta.

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta saa maksutonta ja riippumatonta neuvontaa näissä asioissa. FINE neuvoo ja antaa ratkaisusuosituksia pankki-, vakuutus- ja sijoitusasioihin liittyvissä ongelma- ja riitatilanteissa.

Sulkupalvelun numerot

Jos korttisi katoaa, soita asiasta välittömästi pankkisi sulkupalveluun tai kortin myöntäneen yhtiön sulkunumeroon. Pankkien sulkupalvelussa voidaan sulkea kaikkien suomalaisten pankkien pankkikortit, yhdistelmäkortit ja myös pelkät Visa- tai MasterCard -kortit. Numerossa palvellaan ympäri vuorokauden:

Handelsbanken, Hypo, Nordea, Oma Säästöpankki, OP Ryhmä, POP Pankki, S-Pankki, Säästöpankit, LähiTapiola, S-Business Oy, Ålandsbanken: +358 20 333, ulkomailta +358 20 333, varanumero ulkomailta +358 800 1 2400

Aktia (kortit sekä Aktia Wallet): 0800 0 2477, ulkomailta +358 800 0 2477

American Express: 09 6132 0400, ulkomailta +358 9 6132 0400

Danske Bank: 0200 2585, ulkomailta +358 200 2585

Diners Club Finland: 0800 9 5555, ulkomailta +358 800 9 5555

Elisa Rahoitus: 010 2662 000, ulkomailta +358 10 2662 000

Eurocard: 0800 1 55777, ulkomailta +358 800 1 55777

Ikano: 010 7735 702, ulkomailta +358 10 7735 702

SEB Kort: 0800 1 55777, ulkomailta +358 800 1 55777