Uutishuone

Sairauskuluvakuutusten suosio kasvaa – vertailu ohjaa vakuutuksen valinnassa

ti 11. maaliskuuta 2014 08.00.00

Sairauskuluvakuutusten suosio näkyy FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa asiakastapausten määrän kasvuna. Yleisimpiä kysymysten ja valitusten aiheita ovat vakuutuksen myöntämiseen ja korvauksiin liittyvät rajoitusehdot, vakuutuksen päättyminen sekä maksujen korotukset. Uusi valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista tuo apua vakuutusta harkitsevalle ja vertaa Suomessa myynnissä olevia vakuutuksia keskenään.

”Yhä useampi täydentää omaa vakuutusturvaansa vapaaehtoisella sairauskuluvakuutuksella. Sama suuntaus on havaittavissa yritysten omalle henkilöstölleen ottamien sairauskuluvakuutusten määrissä. Sairauskuluvakuutuksista haetaan usein lisäturvaa julkisen terveydenhuollon rinnalle. Moni puntaroi terveydenhuollon tarvettaan ja turvaansa myös työterveyshuollon ulkopuolella”, FINEn toimitusjohtaja Irene Luukkonen sanoo.

Sairauskuluvakuutusten suosio näkyy myös FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnassa. Yhteydenottojen määrä sairauskuluvakuutuksissa on lähes tuplaantunut kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Viime vuonna asiakastapauksia tuli yhteensä 421.

”Eniten otetaan yhteyttä sairauskuluvakuutuksen myöntämiseen ja korvauksiin liittyvissä asioissa. Myös ra-joitusehdot, vakuutuksen päättyminen tai sen irtisanominen sekä vakuutusmaksujen korotukset aiheuttavat paljon kysymyksiä”, Luukkonen jatkaa.

Uusi valintaopas auttaa sairauskuluvakuutuksen valinnassa

FINEn uusi julkaisu: ’Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista’ kokoaa sairauskuluvakuutuksen valinnassa huomioitavat keskeiset asiat yhteen ja vertaa Suomessa myynnissä olevia sairauskuluvakuutuksia keskenään. Oppaassa on mukana kooste neuvontaan tulleista yleisimmistä kysymyksistä.

”Tärkein asia vakuutuksen valinnassa on miettiä, mitä turvaa itse tarvitsee ja mitä asioita haluaa vakuutuksen kattavan. Haluaako vakuutuksen sekä sairauden että tapaturman varalle, vai riittääkö esimerkiksi pelkkä tapaturmavakuutus. On myös hyvä pohtia minkälaisia hoitokuluja haluaa vakuutuksen kattavan ja miten suuren omavastuun on valmis itse maksamaan. Tämän jälkeen on helpompi tutustua tarjolla oleviin eri vakuutusyhtiöiden tuotteisiin ja verrata näitä keskenään”, oppaan laatinut vakuutusasiantuntija Marjo Ylönen sanoo.

Aikuisille suunnattujen sairauskuluvakuutusten sisällöt poikkeavat toisistaan ja hintahaitari on laaja. Tavanomaisen, noin 30-vuotiaalle henkilölle suunnatun sairauskuluvakuutuksen hinta vaihtelee 130 € – 390 € välillä eri yhtiöissä.

”Pelkästään hinnan perusteella vakuutuksia ei kuitenkaan kannata verrata ja valita. Vakuutusmaksuun vaikuttaa moni tekijä, kuten vakuutuksen laajuus, hakijan ikä, asuinpaikka, vakuutusmäärä, valittu omavastuu sekä sidonnaisuus muihin vakuutuksiin”, Ylönen painottaa.

Vakuutushakemusta tehdessään tulee olla erityisen huolellinen terveysselvityksen täyttämisessä

”Jos annetut tiedot terveysselvityksessä osoittautuvat virheellisiksi, voi vakuutusyhtiö irtisanoa vakuutuksen tai liittää siihen yksilöllisiä rajoitusehtoja. Vanhaa vakuutusta ei kannata irtisanoa ennen kuin on varmistanut millä ehdoilla uusi vakuutus myönnetään, ikä ja terveys vaikuttavat näissäkin asioissa. Merkittävistä olosuhteiden muutoksista, esimerkiksi asuinpaikan muutosta kannattaa myös ilmoittaa yhtiölle ja muistaa hakea korvauksia ajoissa”, Ylönen tiivistää.

Tutustu julkaisuun FINEn uusilla verkkosivuilla www.fine.fi: Valintaopas aikuisten sairauskuluvakuutuksista. Katso myös liitteen hintaesimerkki.

Lisätietoja:
Irene Luukkonen, toimitusjohtaja, p. 09 6850 1226 tai 050 3030 265
Marjo Ylönen, vakuutusasiantuntija, p. 09 6850 1224
Elina Antila, viestintäpäällikkö, p. 040 548 3838

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!