Koti ja kiinteistö

Kotivakuutus

Kotivakuutuksella voi vakuuttaa irtaimiston ja rakennuksen erilaisten vahinkojen varalta. Taloyhtiössä (esim. kerros- tai rivitalossa) asuva vakuuttaa kotivakuutuksella oman irtaimistonsa. Omakotitalossa asuva voi vakuuttaa kotivakuutuksella paitsi irtaimistonsa myös asuin- ja muut rakennukset.

Korvattavat vahinkotapahtumat

Koti-irtaimiston vakuutus kattaa kodin tavaroille aiheutuneita vahinkoja siinä laajuudessa, joka vakuutussopimukseen on valittu. Vakuutus voi olla laaja, jolloin se korvaa äkillisiä ja ennalta arvaamattomia vahinkoja, tai suppeampi, jolloin se korvaa tietyistä valituista tapahtumista aiheutuneet vahingot.

Kotivakuutuksessa on aina rajoitusehtoja, jotka rajaavat tiettyjä asioita pois vakuutuksen korvauspiiristä. Rajoitusehdoissa mainituista syistä aiheutuneita vahinkoja ei korvata vakuutuksesta.

Vakuutusehdoissa on myös suojeluohjeita, jotka ovat toimintaohjeita vahinkojen välttämiseksi. Suojeluohjeita on syytä noudattaa, sillä niiden laiminlyönti voi vaikuttaa korvauksen määrään.

Korvaukset kotivakuutuksesta

Kotivakuutus korvaa vahingoittuneen omaisuuden korjaamisen tai vastaavan uuden omaisuuden hankkimisen. Vahingoittuneen omaisuuden ikä ja kunto vaikuttavat korvauksen määrään. Joidenkin tavaroiden korvausmäärästä tehdään tavaran ikään perustuva ikävähennys tai muutoin arvioidaan omaisuuden arvoa.

Kotivakuutuksen yhteydessä ovat usein vastuu- ja oikeusturvavakuutukset. Vastuuvakuutus korvaa kuluja, joista vakuutettu on vahingonkorvausvastuussa. Oikeusturvavakuutus taas korvaa kustannuksia, jotka aiheutuvat lakimiesavun käyttämisestä oikeudenkäynnissä.

Kiinteistövakuutukset

Kiinteistövakuutukset ovat taloyhtiöiden ottamia vakuutuksia, joilla on vakuutettu asunto- tai kiinteistöosakeyhtiön rakennukset. Vakuutettuina ovat yleensä ne rakenteet, jotka ovat taloyhtiön kunnossapitovastuulla.

Kiinteistövakuutus ei korvaa asukkaiden irtaimistolle aiheutuneita vahinkoja tai sijaisasunnon kustannuksia esimerkiksi tulipalotapauksissa. Näitä asukkaille aiheutuneita kustannuksia voidaan korvata asukkaan omasta kotivakuutuksesta.

Kiinteistövakuutus on taloyhtiön tekemä sopimus, jota voivat hallinnoida (ja esim. tehdä vahinkoilmoituksia) sellaiset henkilöt, joilla on oikeus toimia taloyhtiön nimissä. Yksittäiset osakkaat eivät yleensä voi hallinnoida kiinteistövakuutussopimuksia.

Muun omaisuuden vakuutukset

Myös muuta omaisuutta on mahdollista vakuuttaa. Omia vakuutustuotteita on mm. metsälle esimerkiksi palo- tai myyrävahingon varalle, veneille tai seuraeläimille eläinlääkärikuluja korvaamaan.