Jakamistalouteen liittyviä palveluita

Jakamistalouteen liittyviä palveluita

Jakamistaloudella tarkoitetaan tapaa jakaa, lainata tai vuokrata tavaroita omistamisen sijaan. Jakamistalouden lähtökohtana on, että yksityiset ihmiset jakavat keskenään vajaassa käytössä olevia resurssejaan joko ilmaiseksi tai maksua vastaan.

Jakamistalouteen liittyviä palveluita on tarjolla yhä enemmän ja niiden merkityksen odotetaan kasvavan entisestään. Jakamistaloutta ovat esimerkiksi kyydinvälityspalvelut (esim. Uber), kotimajoitus (esim. Airbnb), oman auton vuokraaminen, kimppakyydit, yhteisömuotoinen asuminen ja vertaislainat. Kuluttajan näkökulmasta jakamistalous lisää valinnanmahdollisuuksia, alentaa usein myös hintoja ja mahdollistaa omassa omistuksessa olevalla omaisuudella ansaitsemisen omaisuuden käyttömahdollisuuksia jakamalla.
Lähde: Kuluttajaliitto: Pieni jakamistalouden opas (pdf).

Huomioitavia asioita palveluiden käytössä

Jakamistalouteen liittyy monia huomioitavia asioita sekä silloin, kun itse tarjoaa palveluita että palveluja käytettäessä. Huomiota kannattaa kiinnittää mm. siihen, kuinka asioista sovitaan, miten mahdollisia ongelmatilanteita tai jopa riitoja ratkotaan sekä verotuskysymyksiin ja vakuutuksiin.

Vakuutusten osalta on hyvä tarkistaa omasta vakuutusyhtiöstään kattavatko jo olemassa olevat vakuutukset palvelun käytön tai toiminnan harjoittamisen vai tarvitseeko lisäturvaa. Myös vakuutuksen rajoitusehdot on hyvä tarkistaa. Jos esimerkiksi kotivakuutuksen ehdoissa sanotaan, että ’vakuutetun luvalla asuntoon sisään päässeen henkilön tekemää varkautta ei korvata’, ei korvauksia vuokralle annetun asunnon varastetuista tavaroista saa. Markkinoilla on jo joitakin erityisesti jakamistalouden tuotteisiin ja palveluihin suunnattuja vakuutuksia kuten auton vertaisvuokraukseen soveltuvia vakuutuksia tai vuokranantajan kotivakuutuksia, jotka kattavat myös lyhytaikaisen vuokraustoiminnan esim. Aibnb:n muodossa.

Kysymyksiä ja vastauksia

FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan on toistaiseksi tullut hyvin vähän kysymyksiä jakamistalouteen liittyvien palveluiden käytöstä ja niiden vakuuttamiseen liittyvistä ongelmatilanteista. Kysymykset liittyvät lähinnä kodin tai auton vuokraamiseen liittyviin tilanteisiin seuraavista aiheista:

1. Annoin asuntoni kotimajoitusta välittävän yrityksen kautta vuokralle ja asunnostani varastettiin vaatteita. Korvaako vakuutus?

Perustasoiset kotivakuutukset eivät pääsääntöisesti korvaa tällaisia vahinkoja, mutta jos Sinulla on laaja kotivakuutus, on mahdollista, että saisit korvauksia kotivakuutuksestasi. Tarkista kuitenkin vakuutuksesi ehdot. Myös osassa laajoja kotivakuutuksia vakuutusehtojen rajoitusehdoissa on vakuutuksen korvauspiiristä rajattu pois vakuutetun luvalla asuntoon sisään päässeen henkilön tekemä varkaus.

2. Suunnittelen oman autoni vuokrausta yhteiskäyttöön? Mitä minun pitäisi tietää vakuutuksista?

Kannattaa kysyä omasta vakuutusyhtiöstä miten vakuutuksesi kattaa vertaisvuokrausta vai kattaako ylipäänsä. Lähtökohtaisesti auton lainaaminen tai vuokraaminen toiselle käyttäjälle lisää vahingon sattumisen todennäköisyyttä ja tällaisella riskin lisääntymisellä voi olla vaikutusta vakuutuksen voimassaoloon tai siitä perittävään maksuun. Vertaisvuokraukseen liittyvät riskit poikkeavat auton tavanomaiseen käyttöön liittyvistä. Kaikki riskit, esimerkiksi auton menettäminen petoksen johdosta, eivät yleensä tule kuluttajille tarjottavilla perinteisillä autovakuutuksilla katetuiksi. Myös vahinkotilanteiden selvittäminen voi olla haasteellista. Omasta yhtiöstä voi myös kysyä, olisiko heillä tarjota jotakin nimenomaista tuotetta vertaisvuokraamiseen. 

3. Olen aikeissa vuokrata Italiasta loma-asuntoa. Jos matkani peruuntuukin, niin korvaako matkavakuutus asunnon vuokrauskulut?

Useimmat matkavakuutukset kattavat myös näitä ns. omatoimimatkojen kuluja peruuntumistilanteissa, mutta vain rajoitetusti eli johonkin tiettyyn euromäärään saakka. Kannattaa tarkastaa oman matkavakuutuksen ehdot tältä osin.