Blogi

ke 20. kesäkuu 2018

Blogi: Korttivakuutukset - mitä ne oikein korvaavat?

FINEn neuvonnassa on asiakkaita viime aikoina askarruttanut luottokortteihin sisältyvään vakuutusturvaan liittyvät kysymykset. Asiakkaat ovat tiedustelleet, mitä korttivakuutus vahinkotilanteessa korvaa, ja kuinka laajaa turvaa luottokortteihin sisältyvät vakuutukset tarjoavat. Joillekin on myös herännyt kysymyksiä mahdollisista päällekkäisyyksistä omassa vakuutusturvassa.

Luottokortteihin usein sisältyviä vakuutuksia ovat matkavakuutukset sekä erilaiset irtaimistoon liittyvät osto- ja tuoteturvavakuutukset. Luottokorttiin sisältyvät vakuutukset ovat ryhmävakuutuksia. Perinteisistä vakuutuksista poiketen vakuutusyhtiö ei siis myönnä korttivakuutusta jokaiselle vakuutetulle erikseen, vaan vakuutus sisältyy automaattisesti luottokortin vuosimaksuun. On hyvä muistaa, että monet korttivakuutukset ovat voimassa ainoastaan silloin, kun esimerkiksi matka tai kodinkone on maksettu kyseisellä luottokortilla.

Perinteisten vakuutusten ja korttivakuutusten vakuutusturvassa voi olla merkittäviä eroja. Myös eri luottokortteihin sisältyvien vakuutusten välillä on paljon eroja. Luottokortteihin sisältyvät vakuutukset tarjoavatkin lähtökohtaisesti hyvää lisäturvaa perinteisten koti- ja matkavakuutusten rinnalle. Omaan vakuutukseen ja sen ehtoihin kannattaa kuitenkin aina tutustua huolellisesti etukäteen, ja erityisesti seuraaviin seikkoihin on syytä kiinnittää huomiota.

Mikä vakuutus luottokorttiin sisältyy?
Ensimmäiseksi on hyvä varmistaa, sisältyykö korttiin vakuutusta ja jos sisältyy, minkälaisesta vakuutuksesta on kyse. Kaikkiin luottokortteihin ei kuulu vakuutusta.

Tarkista myös, minkälaisia edellytyksiä vakuutuksen voimassaololle on asetettu. Osa vakuutuksista tulee voimaan, kun ostoksesta on maksettu vähintään vakuutusehdoissa mainittu prosenttiosuus vakuutuksen sisältävällä luottokortilla. Joidenkin vakuutusten voimassaolon edellytyksenä on tuotteen tai palvelun maksaminen kokonaisuudessaan luottokortilla.

Kuka korttivakuutuksella on vakuutettu?
Luottokortteihin sisältyvissä vakuutuksissa vakuutettuna on usein kortinhaltija.

Matkavakuutuksissa vakuutetulle on voitu asettaa yläikäraja, eivätkä ikärajan ylittäneet henkilöt kuulu vakuutuksen piiriin. Kortinhaltijan lisäksi vakuutettuna voivat olla myös puoliso ja kortinhaltijan mukana matkustavat lapset. Myös vakuutuksen piiriin kuuluvien lasten yläikärajat vaihtelevat eri vakuutuksissa.

Mitä korttivakuutus korvaa?
On tärkeää miettiä etukäteen, minkälaisten vahinkojen varalle vakuutusturvaa tarvitsee. Lisäksi tulisi selvittää, minkälaisia vahinkoja vakuutus ylipäätään korvaa sekä minkälaiset vahingot ovat kokonaan rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä.

Kaikki matkavakuutukset eivät esimerkiksi korvaa matkasairauden tai -tapaturman hoitokuluja Suomeen paluun jälkeen. Ostoturvavakuutukset korvaavat vahinkoja yleensä vain muutamien kuukausien ajan esineen hankinnasta, ja muun muassa varkausvahingot voivat jäädä kokonaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Osa luottokortteihin sisältyvistä vakuutuksista korvaa kuitenkin myös sellaisia korvauslajeja ja vahinkoja, jotka eivät yleensä tule korvattavaksi perinteisistä vakuutuksista. Vahingon sattuessa kannattaakin aina muistaa tarkistaa, korvaako korttivakuutus vahinkoja laajemmin kuin perinteinen matka- tai kotivakuutus.

Kirjoittanut: Lotta Penttilä, FINE

Article line divider

Kirjoittanut

Lotta Penttilä

Blogi: Klassikon paluu

Tapaturmiin liittyvä klassikko-ongelma on herännyt horroksesta. Asiakkaat ihmettelevät mikä on ulkoinen tekijä tapaturmassa; voiko se olla foam roller-putkirulla, keilapallo taikka kuntopallo. Vastaus riippuu siitä, mitä asiakkaalle on tapahtunut. Jos keilapallo tipahtaa varpaalle, niin kyllä ulkoinen tekijä on varpaan murskannut. Aina näin ei kuitenkaan aina ole, vaan ratkaisevaa on se, mitä keilapallolla oli tekemässä. Tämä asia on vaikea ymmärtää.

Lue lisää

Blogi: Talkoilla voi saada paljon aikaan - myös vahinkoa....

Omakotitalokauppa käy kuumana. Mökit viedään käsistä ja mökkitontit ostetaan näkemättä. Ne, jotka eivät osta uutta remontoivat nuhruisilta näyttäviä nurkkiaan. Ostettavaa, myytävää ja päivitettävää tuntuu riittävän mutta remonttimiehistä on huutava pula. Tässä kohtaa usea turvautuu sukulaisiin ja tuttaviin ja järjestää talkoot. Yksi huolenaihe on vähemmän, kun talkooväki on vakuutettu.

Lue lisää

Blogi: Sijoittaminen on yleistaito, jota kannattaa opetella

”Sijoittamisessa pätee edelleen vanha hyvä neuvo: sijoita vain kohteisiin, jotka pystyt ymmärtämään. Ja jos et ymmärrä, kysy niin monta kertaa, että ymmärrät. Sijoittamista voisikin kuvata osaksi elämänhallintaa ja varautumiseksi tulevaisuuteen. Sijoittaminen on samanlainen hyvä yleistaito kuin lukutaito tai vaikkapa uimataito”, tiivistää FINEn jaostopäällikkö Vesa Sainio sijoittajan tärkeimmistä opeista.

Lue lisää

Blogi: Riski(n hallinta) se on, joka kannattaa!

Riskien hallinta on elämänhallintaa vai toisin päin? Ennakoimalla, tiedostamalla ja varautumalla pääsee jo pitkälle.

Lue lisää

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!

Ole ystävällinen ja vastaa seuraaviin väittämiin