FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Uutiset

Tuotevakuutukset kalliita – kotivakuutuksilla kattavampi turva

ke 20. marraskuu 2013

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE vertasi kotivakuutusta ja tuotevakuutuksia sekä niistä maksettuja korvauksia kuudessa eri vahinkotilanteessa, joissa oli rikkoutunut mm. televisio, matkapuhelin ja silmälasit. Suurimmat erot vakuutusten välillä löytyy omavastuiden ja ikävähennyksien määrissä, vakuutusten voimassaoloajoissa ja vakuutusturvan hinnoittelussa.

Kotivakuutuksella vakuutetaan tavanomaisesti kodin esineet. Irtaimiston lisäksi kotivakuutukseen liitetään usein vastuu- ja oikeusturvavakuutukset sekä muita vakuutuksia. Tuotevakuutus on yksit­täinen, tuotteen oston yhteydessä otettu erillinen vakuutus, joka on voimassa yleensä 1-3 vuotta.

Vertailun hintaesimerkissä pienen kodin laaja kotivakuutus maksoi eri yhtiöissä 60€-115€ vuodessa. Erillisinä, neljänä tuotevakuutuksena taulutelevisiolle, tietokoneelle, puhelimelle ja silmälaseille otettujen vakuutusten vuosimaksu oli yhteensä 285€.

Vahinkoesimerkeissä molemmat vakuutukset korvasivat tapahtuneita vahinkoja, mutta erojakin löytyy. Kotivakuutuksesta korvataan kaikkea vakuutuksen kohteena olevaa koti-irtaimistoa. Tuote­vakuutus koskee ainoastaan tiettyä tavaraa. Tuotevakuutuksissa omavastuu on kotivakuutuksen omavastuuseen verrattuna yleisesti paljon pienempi, eikä korvauksesta tehdä ikävähennyksiä.

”Tärkeintä vakuutusta harkitessa on miettiä omaa kokonaisvakuutusturvaansa. Haluaako turvaa yksittäiselle tuotteelle, vai koko kodin irtaimistolle, mitkä ovat vakuutuksen ehdot, korvaukset ja kokonaishinta”, jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki FINEstä kertoo.

”Kotivakuutuksen hinta on yhteydessä vakuutuksen laajuuteen. Laajoissa vakuutuksissa on suurempi vakuutusmaksu ja laajempi turva. Jos omavastuu on suuri ja korvauspiiri suppea, vakuutusmaksu on pie­­nempi. Omavastuuta suurentamalla laajankin vakuutuksen maksut pienenevät”, Korkeamäki jatkaa.

Julkaisussa on myös lyhyt oikeudellinen kooste tavaran myyjän virhevastuusta, takuusta ja vakuutuksesta. Esimerkiksi elektroniikan ja kodinkoneen myyjällä on vastuu tavarassa mahdollisesti olevista virheistä. Näissä tuotteissa on usein myös tuotetakuu.

FINEn uudet julkaisut kokoavat perustietoa ja vertailutietoa kotivakuutuksista ja tuotevakuutuksista. Mukana on myös vertailu kahdeksan eri yhtiön nuorille suunnatuista kotivakuutuspaketeista.

Lue:
Kotivakuutus ja tuotevakuutukset – Vertailu pienen kodin irtaimiston vakuuttamisesta

Lisätietoja:
Tuomas Korkeamäki, jaostopäällikkö, p. 09 6850 1239 tai 045 231 2335.
Hanna Salo, vakuutusasiantuntija, p. 09 6850 1228.
Elina Antila, viestintäpäällikkö, p. 09 6850 1246 tai 040 548 3838.