Tapaturmavakuutus kattaa tapaturman hoitokuluja, ei sairauden

Uutiset

Tapaturmavakuutus kattaa tapaturman hoitokuluja, ei sairauden

pe 11. lokakuu 2013

Monet Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEen yhteyttä ottavat asiakkaat ovat epätietoisia siitä, mitä yksityinen tapaturmavakuutus korvaa. Eniten kysymyksiä aiheuttavat tapaturman yhteydessä paljastuvat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, kuten erilaiset kulumat ja rappeumat. Ne eivät vastoin kuluttajan odotuksia oikeuta korvaukseen. Uudessa oppaassa: ’Perustietoa yksityistapaturmavakuutuksista’, kuvataan käytännön esimerkkien avulla ongelmallisiksi koettuja korvaustilanteita.

”On yleinen harhaluulo, että tapaturmavakuutus antaa vastaavan turvan kuin sairausvakuutus. Tapaturmat saattavat nostaa esiin aiemmin oireettomina piileviä rappeumia tai sairauksia, jotka pitkittävät hoidontarvetta. Näiden osuutta hoitokuluista ei kuitenkaan korvata”, vakuutusasiantuntija Mira Aarre Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEstä kertoo.

Yksityistapaturmavakuutukset korvaavat äkillisen, ulkoisen, ruumiinvamman aiheuttaman

tapahtuman, eli tapaturman aiheuttamia seurauksia.

”Yleensä tapaturmavakuutukseen kuuluu hoitokulukorvaus, pysyvän haitan korvaus sekä kuolemantapauskorvaus. Oman vakuutuksen korvausalue on kuitenkin syytä selvittää jo vakuutusta otettaessa, jotta välttyisi ikäviltä yllätyksiltä. Vakuutusten laajuudet ja sisällöt vaihtelevat yhtiöittäin”, Aarre jatkaa.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE saa vuosittain noin tuhat yksityistapaturmavakuutukseen liittyvää yhteydenottoa. Tyypillisiä asiakkaan ja vakuutusyhtiön välisiä kiistoja aiheuttavia asioita ovat selkä-, olkapää- tai polvivammat, tyrät sekä akillesjänteen ja hauislihaksen jänteen vammat. Erimielisyyksiä aiheuttavat myös tapaturmavamman jättämän haitta-asteen arviointiin liittyvät kysymykset.

Oppaan tapausesimerkit kuvaavat ongelmatilanteita ja niiden ratkaisua

FINEn laatimassa ’Perustietoa yksityistapaturmavakuutuksesta - Esimerkkejä ongelmatilanteista ja niiden ratkaisemisesta’ -oppaassa kuvataan käytännön esimerkkien avulla tyypillisiä korvaustilanteita selän nitkahduksesta polven vääntövammaan ja kaatumisesta urheilijan hauislihasvammaan. Oppaassa annetaan myös ohjeita, miten toimia, jos on tyytymätön vakuutusyhtiöltä saamaansa päätökseen.

”Kokosimme oppaaseen sellaisia pulmatilanteita, jotka ovat herättäneet asiakkaiden keskuudessa eniten tyytymättömyyttä; esimerkiksi, miksi vakuutusyhtiö on katkaissut korvausten maksamisen kesken hoidon. Näin tapahtuu silloin, kun tapaturmasta paraneminen pitkittyy sairausperäisten syiden vuoksi. Vahingosta maksetaan vain osakorvaus eli kulut siltä ajalta, kuin vamman tai sen seurauksen voidaan lääketieteellisesti arvioida aiheutuneen itse tapaturmasta”, Aarre sanoo.

”Mikäli korvausta ei makseta lainkaan, johtuu se usein siitä, että mikä tahansa tapaturmalta tuntuva tilanne ei välttämättä olekaan tapaturma vakuutusehtojen mukaan tai siitä, että tapaturman yhteydessä ilmenneen vamman tosiasialliseksi aiheuttajaksi paljastuu heti kuluma tai sairaus”.

Lue: Perustietoa yksityistapaturmavakuutuksesta – Esimerkkejä ongelmatilanteista ja niiden ratkaisemisesta.

Lisätietoja:
Mira Aarre, vakuutusasiantuntija, p. 09 6850 120.
Harri Isokoski, johtava lakimies, p. 09 6850 120.
Elina Antila, viestintäpäällikkö, p. 040 548 3838.