FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Uutiset

Perus- ja vertailutietoa henkivakuutusta harkitsevalle

ke 20. marraskuu 2013

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE on julkaissut kattavan tietopaketin henkivakuutuksista. Opas sisältää perustietoa kuoleman varalle otettavista yksilöllisistä henkivakuutuksista, sekä yhtiökohtaista tietoa seitsemän henkivakuutusyhtiön tuotteista ja hinnoista.

Miksi henkivakuutus kuoleman varalle?

Henkivakuutus antaa kattavan turvan kuoleman varalle. Vakuutuksesta maksetaan korvaus sekä tapaturmaisesta että sairaudesta johtuneesta kuolemasta. Korvaussummalla voidaan varmistaa, etteivät lähiomaiset joudu vaikeuksiin vakuutetun mahdollisen äkillisen kuoleman johdosta, eikä jouduta tekemään nopeita ratkaisuja asioiden järjestämiseksi, kuten esimerkiksi omaisuuden realisoimista. Henkivakuutus eroaa lainaturvavakuutuksiin siten, että korvauksen voi käyttää muuhunkin kuin lainan takaisinmaksuun.

Kuolintapaussumma maksetaan vakuutetun lähiomaisille tai muulle edunsaajaksi nimetylle henkilölle, kuten avopuolisolle. ”Avopuoliso on siis mainittava edunsaajana erikseen nimeltä. Jos edunsaajamääräystä haluaa muuttaa, on siitä ilmoitettava vakuutusyhtiölle kirjallisesti”, muistuttaa vakuutusasiantuntija Hanna Salo Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINEstä.

Vakuutusyhtiö kartoittaa omat riskinsä ennen henkivakuutuksen myöntämistä kysymällä muun muassa vakuutuksenhakijan terveydentilaan liittyviä kysymyksiä. ”On erittäin tärkeää, että kysymyksiin vastataan totuudenmukaisesti ja täydellisesti. Jos myöhemmin selviää, että vakuutettu on antanut vääriä tai puutteellisia tietoja, voi se johtaa siihen, että kuolintapauskorvausta ei makseta. Väärät tiedot ovat myös syy vakuutusyhtiölle irtisanoa vakuutus”, Salo jatkaa.

Hintaperusteissa eroja, vakuutuksissa vaihtoehtoja

Vertailu kokoaa esimerkkihintoja eri henkivakuutusyhtiöiltä. Vakuutuksen hintaan vaikuttavat muun muassa vakuutetun ikä, terveydentila ja vakuutusmäärä. Sellaisissa vakuutuksissa, joissa korvaussumma pysyy samana, hinta yleensä nousee vakuutetun vanhetessa ja kuolinriskin kasvaessa. Useilla vakuutusyhtiöillä on tarjolla vaihtoehto, jossa korvaussumma pienenee vakuutetun iän myötä.

Monet ammattiliitot ja muut järjestöt tarjoavat jäsenilleen ryhmäetuna henkivakuutuksia. Nämä ovat usein yksilöllisiä henkivakuutuksia edullisempia. Puolisoille edullinen ratkaisu voi olla yhteinen henkivakuutus eli niin sanottuna pariturva.

Lue: Perus- ja vertailutietoa henkivakuutuksesta.

Lisätietoja:
Hanna Salo, vakuutusasiantuntija, p. 09 6850 1228.
Elina Antila, viestintäpäällikkö, p. 040 548 3838.