Julkaisut

Pankkialan Asiakasneuvontatoimiston julkaisemat kirjalliset vastaukset 1998 – 2008

ti 1. tammikuu 2008

Julkaisu kokoaa asiakkaille annetut kirjallisesti vastaukset Pankkialan Asiakasneuvonnan toimintavuosien ajalta. Vastaukset on ryhmitelty: Tilinkäyttö ja maksaminen, luottoasiat, säästäminen ja muut asiat.

Kirjallisissa vastauksissa kuvataan tilanne tai asia, josta erimielisyys johtuu, käsittelyn eteneminen sekä lopputulos.