FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Uutiset

Myrskyvahingot – toimintaohjeita myrskyn jälkeen

ma 18. marraskuu 2013

Jos myrskyvahinko on kohdannut, estäkää mahdollisuuksien mukaan lisävahingot, mutta olkaa varovaisia. Olkaa yhteydessä omaan vakuutusyhtiöönne.

Eino-myrsky on aiheuttanut laajoja vahinkoja. Mikäli omaisuutta on kohdannut vahinko, tulisi lisävahinkojen syntymistä estää tai rajoittaa mahdollisuuksien mukaan, esimerkiksi suojaamalla rikkoutunut katto väliaikaisesti. Kaikki vaaralliset raivaus- ja muut työt on syytä jättää ammattilaisille. Pudonneisiin tai maassa oleviin sähköjohtoihin ei saa koskea.

Ilmoittakaa sattuneesta vahingosta omalle vakuutusyhtiöllenne. Vahinkoja kannattaa mahdollisuuksien mukaan dokumentoida myös itse esimerkiksi ottamalla valokuvia.

Rakennuksille, irtaimistolle ja piha-alueelle aiheutuneita myrskyvahinkoja ja lisävahinkojen torjuntakustannuksia voidaan korvata koti- tai maatilavakuutuksesta. Metsävahinkoja voidaan korvata metsävakuutuksesta. Ajoneuvolle aiheutuneita myrskyvahinkoja voidaan korvata laajasta törmäysturvan sisältävästä autovakuutuksesta.

Vakuutusten korvauspiirissä ja vakuutusehdoissa on eroja. Tarkempia tietoja vakuutuksenne korvauspiiristä saatte omasta vakuutusyhtiöstänne.

Yleistä tietoa esinevahinkojen hoidosta saatte Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan julkaisemasta oppaasta ”Kun kotona sattuu vahinko”.