Minkä vakuutuksen perusteella kolariauto voidaan lunastaa?

Uutiset

Minkä vakuutuksen perusteella kolariauto voidaan lunastaa?

ti 24. kesäkuu 2014

Kolariauto voidaan lunastaa liikennevakuutuksen tai vapaaehtoisen autovakuutuksen eli kaskon perusteella. FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan oppaassa käydään läpi ajoneuvon lunastamiseen liittyviä seikkoja. Käytännön esimerkkien avulla selvennetään myös useita kysymyksiä herättäneitä tilanteita.

Liikennevakuutuksessa ajoneuvo lunastetaan aina käyvästä arvosta. Vapaaehtoisesta autovakuutuksesta eli kaskosta saatetaan maksaa käypää arvoa suurempia korvauksia.

Liikennevakuutuksesta säädetään liikennevakuutuslaissa. Liikennevakuutus on lakisääteisesti pakollinen kaikille liikenteessä käytettäville moottoriajoneuvoille Omalle autolle aiheutuneiden vahinkojen varalta ajoneuvon voi vakuuttaa vapaaehtoisella autovakuutuksella eli kaskolla. Eri yhtiöt tarjoavat erilaisia kaskovakuutustuotteita.

Lue: Lunastus auto- ja liikennevakuutuksesta