FINE - Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Uutiset

Etsimme joukkoomme Vakuutusasiantuntijaa

ma 13. marraskuu 2017

FINE neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioihin liittyvissä ongelmatilanteissa ja ratkaisee riitatilanteita näissä asioissa. FINE on riippumaton, viranomaisten, asiakkaita edustavien järjestöjen ja finanssialan yhteistyöjärjestelmä. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan lisäksi organisaatioon kuuluvat Vakuutus-, Pankki- ja Arvopaperilautakunnat.

Etsimme nyt joukkoomme
VAKUUTUSASIANTUNTIJAA

Vakuutusasiantuntija toimii FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan henkilövakuutusasiantuntijana. Palkattava henkilö osallistuu FINEn puhelimitse tapahtuvaan asiakasneuvontaan ja riidanratkaisun päätösesitysten laadintaan. Tehtävänä on myös osallistua FINEn tiedotus- ja koulutusmateriaalin laatimiseen.

Etsimällämme henkilöllä tulee olla kokemusta henkilövakuuttamisesta. Hakijan eduksi luemme kokemuksen yksityistapaturma-, sairaus- ja/tai henkivakuuttamisesta sekä korvauskäsittelystä.

Työ edellyttää kykyä kohdata ihmisiä ja taitoa kuunnella ja ratkoa vaikeita asioita. Myös empatiakykyä tarvitaan. Riidanratkaisu edellyttää kykyä oikeudelliseen arviointiin, argumentaatioon ja selkeän tekstin tuottamiseen. Olennaista on halu löytää ratkaisuja objektiivisesti ja oikeudenmukaisesti.

Suomen kielen suullisten ja kirjallisten taitojen tulee olla sujuvia ja selkeitä. Lisäksi edellytämme hyvää englannin kielen osaamista, ruotsinkielen taito on vahva etu. Valittavalla henkilöllä tulee olla kykyä itseohjautuvuuteen ja asioiden eteenpäin viemiseen. Aikarajat ratkaisutoiminnalle tulevat lainsäädännöstä.  

Organisaatio on pieni ja työtehtävät mielenkiintoisia ja vaihtelevia. Huimia urapolkuja organisaatio ei kokonsa vuoksi voi tarjota, joten työstä pitää olla kiinnostunut ja innostunut sellaisenaan.

Lisätietoja tehtävästä antaa varatuomari Kari Hakala, Jaakko Lehto Executive Search Oy, p. 050 339 7722.

Hakemukset pyydetään lähettämään sähköpostilla palkkatoivomuksineen 23.11.2017 mennessä, osoitteeseen rekry(at)jaakkolehto.fi. Otsikoksi tulee merkitä: Vakuutusasiantuntija.