Haku

Mitä korvataan, jos asuminen omassa kodissa keskeytyy?

On monia harmillisia tilanteita, jolloin omasta kodista voi joutua muuttamaan tilapäisesti pois. Syynä saattaa olla rikkoutunut lämmitysputki ja siitä aiheutunut vesivahinko, erilaiset rakenteita vaurioittaneet kosteusvahingot tai esimerkiksi tulipalo.

Asumisen keskeytymisestä aiheutuneita kuluja korvataan kotivakuutuksesta. Vakuutuksista korvataan sellaisia kustannuksia, jotka aiheutuvat siitä, ettei vakituista asuntoa voida käyttää asumiseen joko osittain tai kokonaan. 

Kuluja korvataan silloin, kun joudutaan muuttamaan vakituisesta asunnosta muualle jonkin vakuutuksesta korvattavan vahingon takia. Syyn, jonka vuoksi asuntoa ei voida käyttää, pitää olla sellainen, että se voitaisiin kotivakuutusehtojen mukaan korvata. Korvaamisen edellytyksenä ei siis ole se, että vahinko, esimerkiksi vesivahinko, korvataan asukkaan omasta kotivakuutuksesta, vaan vahingon tulee olla laadultaan sellainen, että se kotivakuutusehtojen mukaan korvataan. Esimerkiksi taloyhtiöissä kiinteistövakuutus korvaa yleensä rakenteiden korjauksen.

FINEn neuvonnassa asiakkaat ovat tiedustelleet erityisesti sitä, minkälaisia kuluja kotivakuutus korvaa asumisen keskeytymisen seurauksena. Kotivakuutuksesta korvataan tyypillisesti kustannuksia, jotka aiheutuvat sijaisasunnon hankkimisesta, muutosta sijaisasuntoon ja takaisin sekä esimerkiksi lisääntyneistä matkakuluista kouluun ja töihin. Korvattavien kustannusten täytyy kuitenkin olla ylimääräisiä. Sellaisia kuluja, jotka olisivat joka tapauksessa syntyneet, ei korvata. Korvauksia menetetyistä vuokratuloista tai vahingon selvittelystä aiheutuneesta ylimääräisestä vaivasta ei myöskään makseta.

Valitun kotivakuutusturvan laajuus vaikuttaa olennaisesti siihen, millaisten vahinkojen johdosta aiheutuvia ylimääräisiä asumiskustannuksia korvataan. Jos esimerkiksi kotivakuutus on niin suppea, että se kattaa vain palovahingot, ei vakuutuksesta korvata asumiskuluja, jotka johtuvat mahdollisista vesivahingoista.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!