Haku

Koirien hyökkäykset puhututtavat

Koiran omistaja ei automaattisesti ole korvausvastuussa kaikista koiransa aiheuttamista vahingoista, vaan korvausvastuun syntyminen edellyttää koiran omistajan tuottamusta. Tuottamuksella tarkoitetaan sitä, että henkilö on toiminut jollain tapaa moitittavasti, kuten esimerkiksi laiminlyönyt koiran kiinnipidon tai valvonnan tilanteessa, jossa lainsäädäntö sitä edellyttää tai se muutoin olosuhteiden vuoksi olisi ollut tarpeen.

Koiran aiheuttamien erilaisten vahinkojen varalta voi ottaa myös vakuutuksia. Mikään vakuutus ei kuitenkaan kata kaikkia koiran aiheuttamia vahinkoja. Kaikissa vakuutuksissa on rajoitusehtoja ja omavastuuosuuden vakuutuksenottaja joutuu joka tapauksessa itse maksamaan.

Kotivakuutusten vastuuvakuutuksista korvataan lemmikkieläimen perheen ulkopuolisille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja, joista vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa, ei kuitenkaan tapaturmaisia eikä tahallisia vahinkoja eikä myöskään sellaisia vahinkoja, jotka on ehdoissa rajattu korvauspiiristä.

Eläimen vastuuvakuutus korvaa kattavammin kuin kotivakuutuksen vastuuvakuutus koiran muille kuin perheenjäsenille aiheuttamia henkilö- ja esinevahinkoja. Eläimen vastuuvakuutus korvaa pääsääntöisesti koiran perheen ulkopuoliselle aiheuttaman vahingon riippumatta siitä, onko vakuutettu lain mukaan korvausvastuussa, eli tuottamusta ei vaadita. Ehtojen sanamuodosta riippuen yhtiöiden välillä on kuitenkin eroja.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!