Haku

FINE sovelsi yhdenvertaisuuslakia henkivakuutuksen myöntämistapaukseen

FINEn Vakuutuslautakunta on antanut ratkaisusuosituksen tapauksessa, jossa vakuutusyhtiö kieltäytyi myöntämästä henkivakuutusta työkyvyttömyyseläkkeellä olevalle henkilölle. Kyse ei ollut syrjinnästä, vaan henkilön terveydentilaa koskevasta hyväksyttävästä kieltäytymisperusteesta.

Vakuutusyhtiöllä on vakuutussopimuslain perusteella oikeus kieltäytyä vapaaehtoisen henkilövakuutuksen myöntämisestä terveydentilaa koskevien perusteiden nojalla. Perusteiden tulee olla lain ja hyvän vakuutustavan mukaisia, eikä yhdenvertaisuuslain syrjintäkieltoa saa rikkoa. Riitatilanteessa vakuutusyhtiön on osoitettava toimineensa lain ja hyvän vakuutustavan mukaisesti.

Vakuutuslautakunta katsoi ratkaisusuosituksessaan, että hakijan terveydentilaa koskevien tietojen käyttäminen henkilövakuutusten myöntämisessä on hyväksyttävää sekä vakuutustoiminnan mahdollistamisen näkökulmasta tarpeellista ja välttämätöntä. Vakuutusyhtiö voi päättää, millaisia riskejä ja millä ehdoin se vakuuttaa. Hakijoita tulee kohdella yhtäläisin perustein ja vakuutusyhtiön käyttämien myöntämisperusteiden tulee olla merkityksellisiä kulloinkin vakuutettavan riskin kannalta.

”Henkilövakuutuksissa vakuutettava riski vaihtelee vakuutusmuodoittain. Tämän takia myöntämisperusteen hyväksyttävyyttä tulee arvioida viimekädessä vakuutustuotekohtaisesti. Henkivakuutuksen riskissä on kysymys vakuutettujen kuolevuudesta”, sanoo jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki FINEn Vakuutus- ja rahoitusneuvonnasta.

Vakuutuslautakunta katsoi käsittelemässään tapauksessa vakuutusyhtiön selvittäneen, että työkyvyttömyyseläkkeellä oleminen on henkilön terveydentilaan liittyvä seikka, joka vaikuttaa henkivakuutusriskiin. Vakuutusyhtiöllä oli oikeus käyttää työkyvyttömyyseläkkeellä olemista perusteena, kun se kieltäytyi myöntämästä henkivakuutusta. Kysymyksessä ei ollut syrjintä

Ratkaisusuositus on julkaistu FINEn ratkaisutietokannassa: FINE-013356.

Lisätietoja:
Tuomas Korkeamäki, jaostopäällikkö, p. 09 6850 1239, tuomas.korkeamäki(at)fine.fi
Elina Antila, viestintäpäällikkö, p. 040 548 3838, elina.antila(at)fine.fi

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!