Haku

Blogi: Korttivakuutukset - mitä ne oikein korvaavat?

FINEn neuvonnassa on asiakkaita viime aikoina askarruttanut luottokortteihin sisältyvään vakuutusturvaan liittyvät kysymykset. Asiakkaat ovat tiedustelleet, mitä korttivakuutus vahinkotilanteessa korvaa, ja kuinka laajaa turvaa luottokortteihin sisältyvät vakuutukset tarjoavat. Joillekin on myös herännyt kysymyksiä mahdollisista päällekkäisyyksistä omassa vakuutusturvassa.

Luottokortteihin usein sisältyviä vakuutuksia ovat matkavakuutukset sekä erilaiset irtaimistoon liittyvät osto- ja tuoteturvavakuutukset. Luottokorttiin sisältyvät vakuutukset ovat ryhmävakuutuksia. Perinteisistä vakuutuksista poiketen vakuutusyhtiö ei siis myönnä korttivakuutusta jokaiselle vakuutetulle erikseen, vaan vakuutus sisältyy automaattisesti luottokortin vuosimaksuun. On hyvä muistaa, että monet korttivakuutukset ovat voimassa ainoastaan silloin, kun esimerkiksi matka tai kodinkone on maksettu kyseisellä luottokortilla.

Perinteisten vakuutusten ja korttivakuutusten vakuutusturvassa voi olla merkittäviä eroja. Myös eri luottokortteihin sisältyvien vakuutusten välillä on paljon eroja. Luottokortteihin sisältyvät vakuutukset tarjoavatkin lähtökohtaisesti hyvää lisäturvaa perinteisten koti- ja matkavakuutusten rinnalle. Omaan vakuutukseen ja sen ehtoihin kannattaa kuitenkin aina tutustua huolellisesti etukäteen, ja erityisesti seuraaviin seikkoihin on syytä kiinnittää huomiota.

Mikä vakuutus luottokorttiin sisältyy?
Ensimmäiseksi on hyvä varmistaa, sisältyykö korttiin vakuutusta ja jos sisältyy, minkälaisesta vakuutuksesta on kyse. Kaikkiin luottokortteihin ei kuulu vakuutusta.

Tarkista myös, minkälaisia edellytyksiä vakuutuksen voimassaololle on asetettu. Osa vakuutuksista tulee voimaan, kun ostoksesta on maksettu vähintään vakuutusehdoissa mainittu prosenttiosuus vakuutuksen sisältävällä luottokortilla. Joidenkin vakuutusten voimassaolon edellytyksenä on tuotteen tai palvelun maksaminen kokonaisuudessaan luottokortilla.

Kuka korttivakuutuksella on vakuutettu?
Luottokortteihin sisältyvissä vakuutuksissa vakuutettuna on usein kortinhaltija.

Matkavakuutuksissa vakuutetulle on voitu asettaa yläikäraja, eivätkä ikärajan ylittäneet henkilöt kuulu vakuutuksen piiriin. Kortinhaltijan lisäksi vakuutettuna voivat olla myös puoliso ja kortinhaltijan mukana matkustavat lapset. Myös vakuutuksen piiriin kuuluvien lasten yläikärajat vaihtelevat eri vakuutuksissa.

Mitä korttivakuutus korvaa?
On tärkeää miettiä etukäteen, minkälaisten vahinkojen varalle vakuutusturvaa tarvitsee. Lisäksi tulisi selvittää, minkälaisia vahinkoja vakuutus ylipäätään korvaa sekä minkälaiset vahingot ovat kokonaan rajattu pois vakuutuksen korvauspiiristä.

Kaikki matkavakuutukset eivät esimerkiksi korvaa matkasairauden tai -tapaturman hoitokuluja Suomeen paluun jälkeen. Ostoturvavakuutukset korvaavat vahinkoja yleensä vain muutamien kuukausien ajan esineen hankinnasta, ja muun muassa varkausvahingot voivat jäädä kokonaan vakuutuksen korvauspiirin ulkopuolelle.

Osa luottokortteihin sisältyvistä vakuutuksista korvaa kuitenkin myös sellaisia korvauslajeja ja vahinkoja, jotka eivät yleensä tule korvattavaksi perinteisistä vakuutuksista. Vahingon sattuessa kannattaakin aina muistaa tarkistaa, korvaako korttivakuutus vahinkoja laajemmin kuin perinteinen matka- tai kotivakuutus.

Kirjoittanut: Lotta Penttilä, FINE

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!