Haku

Riidanratkaisu finanssiasioissa nopeutunut

FINE antoi neuvontaa ja ratkaisusuosituksia 9 100 finanssiasiaan liittyvässä tapauksessa vuoden 2016 aikana. Kaikista yhteydenotoista vakuutusasioita oli 77 %, pankkiasioita 21 % ja arvopaperiasioita 2 %. Uuden riidanratkaisumenettelyn myötä asiakkaat saivat entistä nopeammin ratkaisun ongelmiinsa ja riitojen määrä väheni lautakunnissa alle puoleen.

Riita-asioiden käsittely nopeutui, kun FINEn toimistossa otettiin käyttöön vuoden 2016 alussa uuteen tuomioistuimen ulkopuoliseen riidanratkaisulakiin nojautuva toimintatapa, jossa myös FINEn toimisto voi Vakuutus-, Pankki- ja Arvopaperilautakunnan ohella antaa riitoihin ratkaisusuosituksia.

”Hoidamme joustavassa ja nopeassa toimistokäsittelyssä selkeät asiat, joista on jo vakiintunutta käytäntöä. Lautakuntiin menevät edelleen monimutkaiset ja vaikeat tapaukset, usein sellaiset, joissa tarvitaan myös uutta alan linjausta”, FINEn toimitusjohtaja Irene Luukkonen sanoo.

FINEen tuli vuonna 2016 kaikkiaan 7 700 (85 %) neuvonta-asiaa ja 1 350 (15 %) riita-asiaa. Suurin osa, yli 80 % neuvonnan asiakkaista, sai vastauksen kysymykseensä jo saman päivän aikana. Kuluttajariitojen ratkaisu vei keskimäärin reilun kuukauden siitä, kun kaikki asiaan liittyvät selvitykset ja asiakirjat oli saatu asiasta. Tästä johtuen käsittelyajat kokonaisuudessaan lyhenivät aikaisempiin vuosiin verrattuna. 

Kysymyksiä tilausansoista, vakuutusten irtisanomisesta ja maksujen korotuksista

”Pankkiasioissa nousivat uusina asioina esiin muun muassa tilausansoihin, rahanpesuun ja terrorismin ehkäisyyn sekä verkkomaksamiseen liittyvät kysymykset, jotka hämmensivät asiakkaita ja aiheuttivat epätietoisuutta miten toimia”, johtaja Erik Sirén FINEstä sanoo.

”Kärjessä olivat kuitenkin edelleen varastetun maksukortin oikeudettomaan käyttöön sekä tilinkäyttöön ja maksamiseen liittyvät ongelmat ja kysymykset. Arvopaperiasioissa oli rauhallista”, Sirén sanoo.

Vakuutusasioissa pinnalle nousivat erityisesti sairausvakuutusten irtisanominen sekä vakuutusmaksujen korottamiseen liittyvät kysymykset. Eniten yhteydenottoja tuli koti- ja kiinteistövakuutuksista, lähinnä vesi- ja vuotovahingoista, maksujen korotuksista sekä korvausten määrään ja kattavuuteen liittyvistä kysymyksistä.

”Asiakkaat ovat myös aiempaa huolellisempia hintojen osalta ja käyvät läpi tarkkaan eri yhtiöiden verkkosivuilla olevia tietoja esimerkiksi omistamiensa moottoriajoneuvojen vakuutusten hinnoista ja bonuksista, sekä vertaavat niitä toteutuneisiin maksuihin. Tuntuu siltä, että me FINEssä metsästämme aikaisempia vuosia enemmän asiakkailta kateissa olevia bonuksia”, Luukkonen sanoo.

Katso: Top 3 -kysymykset: Yhteydenotot vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioissa 2016 (alla)

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Irene Luukkonen, p. 09 6850 1226 tai 050 3030 265
Johtaja Erik Sirén, p. 09 6850 1240 tai 040 555 3371
Viestintäpäällikkö Elina Antila, p. 09 6850 1246 tai 040 548 3838

Top 3 -kysymykset: Yhteydenotot vakuutus-, pankki- ja arvopaperiasioissa 2016

Vakuutusasiat (77 %)

 1. Koti- ja kiinteistövakuutus
  • Korvauspiirin määrittely, korvauksen määrä ja korvausmenettely. Kosteus- ja vesivahingot, rakennusvirheet ja katoamista koskevien rajoitusehtojen soveltaminen.
 2. Auto- ja liikennevakuutus
  • Vahinkoasioita, joista noin puolet koski henkilövahinkoja ja puolet esinevahinkoja. Maksuihin ja bonuksiin liittyvät kysymykset.
 3. Yksityistapaturmavakuutus
  • Syy-yhteyskysymykset ja tapaturman yhteydessä ilmenneet kulumat, rappeumat tai sairaudet, jotka eivät vastoin kuluttajan odotuksia oikeuta korvauksiin.
    

Pankkiasiat (21 %)

 1. Maksukortit
  1. Maksukortin käyttöön liittyvät kysymykset, kun kortti on anastettu kortinhaltijalta, tilausansat ja korttien hinnoittelu.
 2. Päävelan hoitaminen
  1. Lainojen hinnoittelu, asuntolainojen marginaalien korottaminen eri tilanteissa ja lainan hoitoon liittyvät kysymykset yllättävissä elämäntilanteissa.
 3. Asiakkaan tunnistaminen
  1. Pankkien kysymykset asiakkailta rahanpesun ja terrorismin ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä.
    

Arvopaperiasiat (2 %)

 1. Arvo-osuustilit
  • Säilytys, raportointi ja hankintahintatietojen katoaminen.
 2. Arvopaperien välitys
  • Kaupankäyntijärjestelmän toimintaan ja mahdolliseen korvausvastuuseen liittyvät kysymykset.
 3. Sijoitusneuvonta
  • Kaupankäyntijärjestelmän toimintaan ja mahdolliseen korvausvastuuseen liittyvät kysymykset.

 

 

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!