Haku

Monet vakuutukset korvaavat myrskyvahinkoja

Kotivakuutuksista korvataan myrskyn aiheuttamia, kodin tai vapaa-ajan asunnon irtaimistolle sekä rakennuksille aiheutuneita vahinkoja. Myrskyvahinkoja korvataan myös monista muista vakuutuksista. Esimerkiksi moottoriajoneuvot, metsät ja maatilan eläimet tarvitsevat vahinkojen varalta omat vakuutuksensa.

Mikä on korvattava myrskyvahinko?

Vakuutusyhtiöt määrittelevät vakuutusehdoissaan eri tavoin mitkä vahingot korvataan myrskyvahinkoina. Eri yhtiöiden vakuutusehdoissa on eroja ja pienilläkin eroavaisuuksilla saattaa olla merkitystä vahinkotapahtuman korvattavuuteen.

Myrskytuulesta, suorasta salamaniskusta, äkillisestä rankkasateesta tai raekuurosta aiheutuneet vahingot ovat yleisiä korvattavia vahinkoja. Korvauksen saanti saattaa edellyttää myrskyksi mitattua tuulennopeutta tai tiettyä sademäärää.

Mikäli vakuutusehdoissa ei ole tarkemmin määritelty sitä, minkälaisen myrskyn aiheuttamat vahingot ovat korvattavia, voidaan vakuutuksesta korvata muidenkin kuin myrskyn meteorologisen määritelmän täyttävien sääilmiöiden aiheuttamia vahinkoja. Myrskynä voidaan pitää tällöin sellaisiakin sääilmiöitä, joista yleisessä kielenkäytössä puhutaan myrskynä tai joita esimerkiksi lehdistössä laajasti nimitetään myrskyksi.

Myrskyvahinkoja korvaavat vakuutukset:

Kotivakuutus
Kotivakuutuksella voi vakuuttaa kodin tai vapaa-ajan asunnon irtaimistoa sekä rakennuksia. Kotivakuutuksessa vakuutettuna on vain vakuutuskirjassa ja vakuutusehdoissa määritelty omaisuus. Vakuutuskirjasta ja –ehdoista on hyvä tarkistaa kuuluvatko esimerkiksi laituri, kylpypalju, patsaat tai muut pihan rakennelmat vakuutuksen piiriin.

Vakuutuksen laajuus vaikuttaa siihen mitä vahinkoja korvataan. Esimerkiksi laaja kotivakuutus tai rikkoutumisvakuutus korvaa salaman rikkoman television, jota suppeampi vakuutus ei välttämättä korvaa. Suppeammassa vakuutuksessa saatetaan edellyttää myös tietynlaista tuulen nopeutta, jotta vahinko korvataan myrskyvahinkona, laajassa turvassa tätä edellytystä ei välttämättä ole.

Kotivakuutuksista ei yleensä korvata sateen tai sadeveden aiheuttamia vahinkoja. Kuitenkin poikkeuksellisen voimakkaan rankkasateen tulviminen sekä myrskytuulen nostattama merivesitulva korvataan.

Yleensä kuitenkin ns. seurannaisvahingot korvataan. Tällä tarkoitetaan jonkin korvattavan vahingon välittömänä ja väistämättömänä seurauksena esimerkiksi kylmyydestä, kuumuudesta tai sateesta aiheutuvaa vahinkoa. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, kun myrskytuuli irrottaa talon katon ja taloon pääsee satamaan vettä sisään.

Kiinteistövakuutukset
Taloyhtiön ottama kiinteistövakuutus kattaa asunto-osakeyhtiön rakenteet. Asukkaiden itsensä pitää vakuuttaa oma irtaimistonsa. Kiinteistövakuutus ei korvaa myöskään asukkaille aiheutuvia ylimääräisiä asumiskustannuksia, jos asunnosta joudutaan muuttamaan pois jonkin vakuutuksesta korvattavan vahingon aiheuttaman remontin ajaksi. Näitä muutto- ja asumiskustannuksia korvataan asukkaan omasta irtaimistovakuutuksesta.

Autovakuutukset
Autoille, perävaunuille, moottoripyörille ja muille moottoriajoneuvoille aiheutuneita myrskyvahinkoja, esimerkiksi raesateen tai päälle kaatuneen puun aiheuttamia vaurioita, korvaavat laajat kaskovakuutukset. Suppeat kaskovakuutukset, jotka sisältävät vain hirvi-, palo- ja varkausvakuutuksen, eivät korvaa myrskyvahinkoja. Laajatkaan kaskovakuutukset eivät korvaa esimerkiksi moottorivauriota, joka syntyy kun autolla ajetaan veden peittämällä tiellä ja moottoriin pääsee vettä.

Venevakuutukset
Laajoista venevakuutuksista korvataan myrskyn aiheuttamat vahingot yleensä silloin, kun myrskytuuli on ollut vähintään 15 m/s. Suppea vakuutus korvaa myrskyvahingoista yleensä vain suoran salamaniskun aiheuttamia mekaanisia rikkoutumisia.

Metsävakuutukset
Metsälle aiheutuneita vahinkoja korvaavat sellaiset metsävakuutukset, jotka kattavat myrskyvahingot. Myös metsävakuutuksissa on erilaisia tasoja, kaikkein suppeimmat eivät välttämättä kata myrskyvahinkoja. Ns. ainaisvakuutukset eivät useinkaan kata enää metsän todellista arvoa eivätkä siis vahinkotilanteessa todellista vahinkomäärää.

Maatilavakuutukset ja yritysvakuutukset
Maatilavakuutukset korvaavat mm. vakuutetuille rakennuksille ja tuotantoeläimille aiheutuneita vahinkoja vakuutukseen valitun turvatason ja vakuutettujen kohteiden mukaisesti. Samoin yritysten omaisuusvakuutukset kattavat rakennuksia, koneita ja esimerkiksi keskeytysvahinkoja vakuutusehtojen mukaan.

Henkilövakuutukset
Myrskyjen aiheuttamia henkilövahinkoja voidaan vahinkotilanteen olosuhteiden mukaan korvata esimerkiksi henkilön omasta yksityistapaturmavakuutuksesta, matkavakuutuksesta, henkivakuutuksesta tai työtapaturmavakuutuksesta.

Vastuuvakuutukset
Mikäli esimerkiksi naapurin tontilta kaatuu puu kovassa myrskyssä toisen talon päälle tai naapurin katto irtoaa ja lentää toisen henkilön omistaman auton päälle, ei naapuri välttämättä ole tästä vastuussa. Vastuuvakuutuksissa korvattavuuden edellytyksenä on tuottamus, eli jonkinlainen huolimattomuus tai laiminlyönti vakuutuksenottajan taholta, sekä tuottamuksen syy-yhteys vahingon syntyyn.

Lisätietoja:
Vakuutusasiantuntija Hanna Salo, p. 09 6850 1228.
Viestintäpäällikkö Elina Antila, p. 09 6850 1246 tai 040 548 3838.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!