Haku

Ajankohtaista vakuutussopimusten muuttamisesta

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta 45 vuotta -kirja kokoaa yhteen juridisia kysymyksiä, lautakuntien käytäntöä, kokemuksia FINEn toiminnassa vastaan tulleista asioista sekä pohdintaa finanssialan tulevaisuudesta. Asioita käsitellään monipuolisesti sekä valvonnan että finanssialan näkökulmasta.

FINEn jaostopäällikköiden Tuomas Korkeamäen ja Kaisa Laineen artikkeliaiheet liittyvät ajankohtaisiin kysymyksiin sopimusehtojen muutoksista. Vakuutusehtojen muuttamista koskevat yhteydenotot FINEen ovat viime vuosina lisääntyneet. Usein kysymysten aiheina ovat juuri sairauskuluvakuutusten ehto- ja maksumuutokset.

Vapaaehtoisen sairausvakuutuksen sopimusehtojen muuttamisesta, jaostopäällikkö Tuomas Korkeamäki

Tuomas Korkeamäen artikkelissa tarkastellaan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytäntöä vapaaehtoisten sairausvakuutussopimusten muuttamisesta. Lautakunta on käsitellyt vuosina 2014 -2016 useita tapauksia, joissa on ollut kysymys vapaaehtoisen sairausvakuutuksen vakuutusmaksun tai muiden sopimusehtojen muuttamisesta. Nämä tapaukset ovat koskeneet laajan korvauspiirin hoitokuluja korvaavia sairausvakuutuksia, joissa ei ole ollut omavastuuta tai se on ollut pieni. Lisäksi lautakunnassa on käsitelty sairausvakuutuksen irtisanomista koskevia tapauksia.

Artikkeleissa käsitellyissä tapauksissa vakuutuksenantajat ovat pääsääntöisesti perustelleet ehtomuutoksia tai irtisanomisia sillä, että vakuutukset eivät ole olleet kannattavia vakuutusyhtiöille. Korkeamäki tarkastelee, kuinka olosuhdemuutoksiin liittyvät riskit jakautuvat vakuutussopimuksen osapuolten välillä.

Vähäinen muutos jatkuvassa vakuutussopimuksessa, jaostopäällikkö Kaisa Laine

Kaisa Laineen artikkelin aiheena ovat jatkuviin vahinko- ja henkilövakuutustuotteisiin vakuutuskauden vaihtuessa tehtävät, vakuutussopimuslain 18 ja 20 §:ssä tarkoitetut vähäiset muutokset. Artikkelissa tarkastellaan Vakuutuslautakunnan ratkaisukäytännön valossa, mitkä ovat laissa tarkoitettuja vähäisiä muutoksia ja millaiset muutokset ovat ei-vähäisiä ja kiellettyjä.

Kirjoituksessa pohditaan myös, voivatko useina peräkkäisinä vakuutuskausina tehtävät, yksittäisinä vähäisyysperusteella sallitut muutokset yhdessä muodostaa ei-vähäisen ja kielletyn muutoksen. Tarkastelun ulkopuolelle on rajattu henkivakuutukset, joiden osalta ehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa on muita henkilövakuutuksia tiukemmin rajattua.

Artikkeleissa mainitut ratkaisusuositukset on julkaistu FINEn ratkaisutietokannassa.

 

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!