Haku

Hellitä hetkeksi – liukkaus ja kiire aiheuttavat eniten liukastumisia

Viisas varautuu talven liukkauksiin hyvissä ajoin. Jalankulkijoiden liukastumisia estävät parhaiten nastat kengänpohjissa. Pyöräilijät pysyvät paremmin pystyssä talvikeleihin sopivilla nastoitetuilla renkailla. Myös vauhtia vähentämällä voi välttyä monilta vahingoilta.

Liukastumisen aiheuttamista henkilövahingoista suurin osa on vähäisiä. Toisille kaatuminen voi kuitenkin aiheuttaa vakavia vammoja, joista tyypillisimpiä ovat ranne-, lonkka- ja nilkkamurtumat sekä pään vammat. FINEn julkaisuun: ’Opas liukastumisvahinkojen korvaamisesta’, on koottu toimintaohjeita korvausten hausta sekä tärkeää tietoa eri tahojen vastuista.

Liukastuin ja loukkasin jalkani, kuka korvaa minulle aiheutuneen vahingon?

Vahinkoa kärsinyt voi omien vakuutustensa lisäksi hakea korvausta siltä taholta, joka on vastuussa liukastumispaikan kunnossapidosta. Kiinteistön omistaja on tällöin yleensä se, joka on korvausvastuussa vahingoista. Vuokralainen, jolla on hallinnassaan koko kiinteistö, voi joutua korvausvastuuseen kuten kiinteistön omistaja. Kunnalta korvausta voidaan vaatia, mikäli liukastuminen on sattunut kunnan kunnossapitovastuulla olevalla alueella. Korvausvastuun syntyminen edellyttää kuitenkin tuottamusta eli tässä tapauksessa sitä, että alueen kunnossapidosta vastuussa oleva taho on laiminlyönyt asianmukaisen liukkauden torjunnan.

Kaaduin kotipihallani, korvaako taloyhtiöni vahingon?

Vahingon satuttua on syytä ottaa välittömästi yhteyttä taloyhtiön isännöitsijään tai, kaupungin ollessa korvausvelvollinen, rakennusvirastoon. Taloyhtiöillä ja omakotitalojen omistajilla on yleensä kiinteistö- tai kotivakuutukseen liittyvä vastuuvakuutus, josta tämän tyyppiset vahingot korvataan. Jos kunnossapitovelvollisella, (tässä tapauksessa taloyhtiölläsi) on vastuuvakuutus, tekee taloyhtiö vakuutusyhtiöönsä vahinkoilmoituksen. Vahinkoa kärsinyt ei yleensä voi esittää korvausvaatimusta suoraan vastuuvakuutusyhtiölle. Myös omaan vakuutusyhtiöön kannattaa olla yhteydessä ja tehdä ilmoitus vahingosta.

Hiekoitus oli unohtunut – korvaako huoltoyhtiö?

Korvausta jalkakäytävällä liukastumisesta tulee hakea kunnossapitovelvolliselta, ei mahdolliselta huoltoyhtiöltä, jonka laiminlyönnistä liukkaus on aiheutunut. Huoltosopimus ei vapauta taloyhtiötä korvausvastuusta. Huoltoyhtiö voi sopimusrikkomuksen perusteella joutua korvaamaan taloyhtiölle sen maksamat korvaukset, mutta ensisijainen korvausvelvollinen ulkopuoliseen vahingonkärsijään nähden on taloyhtiö.

En ole tyytyväinen saamaani korvauspäätökseen?

Asiakkaan kannattaa olla aina ensin yhteydessä omaan vakuutusyhtiöönsä ja neuvotella asiasta. Vahingosta maksettavat korvaukset määräytyvät vahingonkorvauslain mukaan. Vahingon kärsineellä on velvollisuus omalta osaltaan minimoida vahingon määrää. Tämän vuoksi hoitokulut korvataan pääsääntöisesti julkisen sairaanhoidon taksojen mukaisesti, vaikka olisikin ollut hoidettavana yksityisessä hoitolaitoksessa.

Lähetys epäonnistui. Tarkista, että täytit vaaditut kentät.

Palaute julkaisusta

Voit auttaa meitä kehittämään oppaidemme sisältöjä antamalla palautteesi

Kiitos!